Koulutus Joensuussa

Haridus Joensuus

Laste päevahoid

Joensuus on linna oma lasteaedu ja perepäevahoidjaid. Linn organiseerib ka avatud juhendatud mängutegevust alla kooliealistele lastele. Lisaks on Joensuus eralasteaedu ja erasektori perepäevahoidjaid. Päevahoiu teenuseid saab vajadusel ka õhtusel ja öisel ajal ning nädalavahetustel.

Saad oma lapsele päevahoiukohta taotleda elektrooniliselt või taotlusvormiga, mille leiad linna internetilehekülgedelt.

Jäta taotlus 4 kuud enne seda, kui hoiukohta vajad. Hoiukoha võib saada kiiremini, kui vajad seda näiteks sellepärast, et oled töökoha või õppekoha saanud.

Hoiukohataotluse võid viia päevahoiuteenuse koordineerimise tiimile.

Samuti võib taotluse postitada aadressil Sirkkalantie 12 C, 80100 Joensuu.

Päevahoiuteenuse koordineerimise tiim (Päivähoidon palveluohjaustiimi)
Sirkkalantie 12 C
80100 Joensuu
E-post: varpal(at)jns.fi
Klienditeenindus avatud E – R kl 9.00–15.00
Teenindustelefon 013 267 2990, teenindusajad E – K kl 9.00–12.00, N kl 12.00–15.00

Võid jätta teenindustelefonile tagasihelistamisepalve, selleks et sinuga ühendust võetaks.

Võid broneerida aja ka isiklikuks asjaajamiseks.

Loe lisaks: Laste päevahoid

linkkiJoensuu linn:
Lasteaiadsoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiJoensuu linn:
Perepäevahoidsoome keel

linkkiJoensuu linn:
Päevahoiu blanketidsoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiJoensuu linn:
Päevahoiukoha taotleminesoome keel

Alusharidus

Joensuu linn pakub kõigile 6-aastastele lastele tasuta eelkooliõpet. Joensuus toimub eelkooliõpe põhiliselt lasteaedades ja osaliselt koolide juures asuvates eelkooliõppe rühmades. Eelkooliõpet on umbes neli tundi päevas. Kokku on eelkooliõpet 700 tundi aastas. Eelkooliõppe õpetajad on läbinud pedagoogilise koolituse.

Kui laps vajab sellele lisaks päevahoidu, organiseeritakse päevahoid samas kohas kus eelkooliõpe.

Registreeru eelkooliõppesse jaanuari – veebruari jooksul. Registreerumise aegadest teavitatakse kohalikes ajalehtedes ja linna veebilehtedel. Kui sa ei ole saanud kirja, kus räägitakse eelkooliõppekohast, või kui sa taotled eelkooliõppekohta muul ajal, pöördu päevahoiuteenuse koordineerimise poole, telefonil 013 267 2990 või e-posti teel varpal(at)jns.fi

Loe lisaks: Alusharidus

linkkiJoensuu linn:
Alusharidussoome keel

linkkiJoensuu linn:
Immigrantide alusharidussoome keel

Põhiharidus

Soomes on kõikidel lastel alates 7. eluaastast õpikohustus, ehk nad peavad läbima põhikooli õppekava. Õpikohustus lõppeb selle õppeaasta lõpus, kui laps 17-aastaseks saab. Vanemad peavad selle eest hoolitsema, et lapsed koolis käivad.

Põhikooli peab registreeruma aasta alguses. Linna veebilehtedelt leiad koolide kontaktandmed ja lisainfot registreerimise kohta. Kui sa soovid põhihariduse kohta küsida, võid pöörduda ka linna haridusteenuste poole.

Igal lapsel ja noorel on õigus koolis käia. Kui laps kolib Joensuusse õppeaasta keskel, võib ta kooliskäimisega alustada ka õppeaasta keskel.

Mõningates koolides on võimalik õppida võõrkeeles, ja mõningates koolides on võimalik õppida näiteks rohkem sporti või muusikat.

Joensuus antakse ettevalmistavat õpet kolmes rühmas. Algkooliealisi õpetatakse kahes rühmas Rantakylä koolis ja ülemkooliealiste õpetus on organseeritud Pataluoto ülemkoolis.

Loe lisaks: Põhiharidus

linkkiJoensuu linn:
Haridus- ja koolitusteenuste kontaktandmedsoome keel

linkkiJoensuu linn:
Immigranditaustaga ja võõrkeelsete alusharidussoome keel

Oma emakeele õpetus immigrantidele

Joensuus antakse õpilase oma emakeele õpetust vene keeles ja soomaali keeles. Ka muid keeli võidakse õpetada. Õpetusrühmas peab olema minimaalselt 4 õpilast.

Õpilase oma usundi õpetusena õpetatakse näiteks islami usku ja ortodoksi usku, siis kui on piisavalt mitu last.

linkkiJoensuu linn:
Immigrantide emakeele õpetussoome keel

Kutseharidus

Põhja-Karjala täiskasvanute õppeasutus korraldab keeleõpinguid, tööeluks ettevalmistavat koolitust ja kutsealaseid koolitusi. Täiskasvanute koolitus korraldab ka erinevaid projekte, mille abil on võimalik parandada oma kutsealaseid oskusi.

Põhja-Karjala kutseõppeasutus korraldab kutsealaseid koolitusi Joensuus, Kitees, Lieksas ja Niittylahtis. Kutseõppeasutus korraldab ka kutsealase koolituse erinevat ettevalmistuskoolitust immigrantidele.

Põhja-Karjala õppeasutus korraldab rahvaülikooliõpet ja Valma koolitust Niittylahtis. Valma koolitus on mõeldud eelkõige põhikooli lõpetanud noortele ja täiskasvanutest immigrantidele, kellel ei ole teise astme kutsekvalifikatsiooni.

Loe lisaks: Kutseharidus

linkkiPõhja-Karjala täiskasvanute õppeasutus:
Põhja-Karjala täiskasvanute õppeasutussoome keel

linkkiPõhja-Karjala koolitusliit:
Kutseõppeasutuse koolituskalendersoome keel

linkkiPõhja-Karjala õppeasutus:
Rahvaõppeasutuse õpetussoome keel

linkkiPõhja-Karjala õppeasutus:
Valma koolitussoome keel

Gümnaasium

Joensuus on mitmeid soomekeelseid gümnaasiume ja soomekeelne täiskasvanute gümnaasium. Saad taotled gümnaasiumisse ühisavalduse kaudu. Gümnaasiumisse võib saada siis, kui põhihariduse õppekava on omandatud ja teoreetiliste ainete keskmine hinne on piisavalt hea.

Gümnaasiumi Lyseo lukio täiskasvanute liin pakub gümnaasiumiks ettevalmistavat koolitust Joensuus. Gümnaasiumiks ettevalmistav koolitus on suunatud muudele kui soome- ja rootsikeelsetele õpilastele. Gümnaasiumiks ettevalmistava koolituse ülesanne on lisada võõrkeelsete õpilaste võimalusi gümnaasiumisse sisse saamisel ning aidata nendel gümnaasiumiõpingutes edasi jõuda.

Ettevalmistava õpetuse ajal võid läbida juba tegelikke gümnaasiumi õpinguid ettevalmistava õpetuse õpingutele lisaks. Igale õpilasele koostatakse oma õppeprogramm. Koolituse pikkus on üks õppeaasta ja sinna taotletakse kohta ühisavalduse lisaavalduse kaudu suve jooksul.

Gümnaasiumis on õpetus soome keeles. Soome keel teise keelena õpetus organiseeritakse immigrantidele kas oma rühmas või niiviisi, et nad osalevad samadel emakeele ja kirjanduse kursustel, kus need õpilased, kelle emakeel on soome keel. Neid hinnatakse siiski soome keel teise keelena õppekava järgi ja nad saavad individuaalset õpetust või tugiõpetust väikestes rühmades. Eesmärgiks on see, et immigrandid saavad oma gümnaasiumiõpingutega hakkama oma eeldustele vastaval viisil ja õpilane saavutab sellise soome keele oskuse, et ta võib õppida heatasemeliselt kõiki gümnaasiumi õppeaineid ja taotleda pärast gümnaasiumi kohta huvipakkuvasse edasisesse õppesse.

Võid küsida infot gümnaasiumisse ettevalmistava koolituse kohta linna haridusteenustest. Gümnaasiumite kontaktandmed leiad linna haridusteenuste lehtedelt.

Koolieelse kasvatuse ja koolituse keskus (Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus)
Sirkkalantie 12 A, 2. korrus
80100 Joensuu
Telefon: 050 356 5464

Loe lisaks: Gümnaasium

linkkiJoensuu linn:
Gümnaasiumiõpesoome keel

Noored ilma õppekohata

Noored, kellel ei ole õppekohta või töökohta, võivad abi saada otsivast noorsootööst. Otsiv noorsootöö aitab noorematel kui 29-aastastel noortel leida õigeid teenuseid õppimise, töö ja toimetuleku toeks. Otsivad noorsootöötajad aitavad elusituatsiooni välja selgitada ja ajada praktilisi asju näiteks ametiasutustes. Noorsootöötajad annavad personaalset juhendamist vastavalt noore soovidele.

E-post: etsiva.nuorisotyo(at)jns.fi

Joensuu linn
Noorte teenusekeskus
Otsiv noorsootöö
Torikatu 17, 2. korrus, 80100 Joensuu
Telefon: 050 572 5123

linkkiJoensuu linn:
Juhendamist ja tuge noortelesoome keel

Kõrgharidus

Rakenduskõrgkoolis Karelia saab omandada rakenduskõrgkoolidiplomi kuuel erineval erialal. Need on muuhulgas tehnika, ärimajandus, kultuur ning sotsiaal- ja tervishoiuala või kehaline kasvatus. Kõrgema astme rakenduskõrgkoolidiplomi võib omandada tehnikas, ärimajanduses ja sotsiaal- ja tervishoiualal. Lisaks on võimalik läbida avatud rakenduskõrgkooli õpinguid.

Ida-Soome ülikooli Joensuu kampuses saad omandada nii kõrgema astme kõrgkoolidiplomi kui ka doktori kraadi. Joensuus antakse ka täiskasvanute koolitust ja tehakse teaduslikke uuringuid.

Loe lisaks: Kutsekõrgkoolid, Ülikoolid

linkkiItä-Suomen yliopisto:
Itä-Suomen yliopistosoome keel

linkkiRakenduskõrgkool Karelia:
Rakenduskõrgkool Kareliasoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiIda-Soome ülikool:
Joensuu kampussoome keel | inglise keel | vene keel

Teisi õppimisvõimalusi

Joensuu regiooni rahvaülikoolis saab õppida infotehnoloogiat, muusikat, liikumist ja tantsu, kunstialasid, käelisi oskusi, söögitegemist ja esmaabi andmist. Seal saab õppida ka erinevaid keeli, näiteks soome, rootsi, inglise, saksa, prantsuse, vene, hispaania ja itaalia keelt. Kursuste valik vaheldub eri aastatel, sellepärast tasub kursused õppeasutuse veebiteenustest üle kontrollida.

Immigrandid saavad soodustust teatud kursuste hindadest. Soodustus on juba kursuse hinnas. Kursus on tähistatud tunnusega OPSET.

Joensuu regiooni rahvaülikool (Joensuun seudun kansalaisopisto)
Papinkatu 3
80110 Joensuu
Telefon: 013 337 5929
E-post: kansalaisopisto(at)jns.fi

Põhja-Karjala suveülikoolis saab õppida soome keelt. Suveülikoolis saab läbida ülikooli tasemel avatud ülikooli kursuseid, kutsealast täienduskoolitust ning keele- ja kultuuri kursuseid. Suve ajal on suveülikoolis võimalik korrata gümnaasiumi õpinguid. Lisaks saab suveülikooli suvegümnaasiumis läbida ka tavalisi gümnaasiumi kursuseid.

Suveülikooli kursused on õpilastele tasulised.

Põhja-Karjala suveülikool (Pohjois-Karjalan kesäyliopisto)
Niittylahdentie 297
82220 Niittylahti
Telefon: 013 244 2540
E-post: kesayliopisto(at)pkky.fi

Loe lisaks: Õppimine kui harrastus

linkkiJoensuu regiooni rahvaülikool:
Joensuu regiooni rahvaülikoolsoome keel

linkkiPõhja-Karjala suveülikool:
Koolituste pakkuminesoome keel

linkkiJoensuu linn:
Muu opetus Joensuussasoome keel