Asuminen Joensuussa

Eluase ja elamine Joensuus

Üürikorter

Üürikortereid Joensuus üürivad välja mitmed omanikeringkonnad. Linna üürikorterit saad taotleda Joensuu Kodud Oy-st (Joensuun Kodit Oy). Joensuun Kodit Oy üürikorteri taotlusblanketi saad täita ja saata elektrooniliselt. Üürikorteri taotlusblanketi võib esitada ka paberkandjal. Taotlusblanketi saad linna korteribüroost ja Joensuun Kodit Oy kontorist. Üürikorteri taotlusblanketi võid viia Joensuun Kodit Oy kontorisse või Joensuu linna teeninduspunktidesse. Taotlusele tulevad lisaks lisad, mis tuleb esitada, kui neid küsitakse.

Joensuus pakuvad üürikortereid ka VVO-yhtymä Oyj, WH-Asunnot, Alkuasunnot ja Joensuu regiooni noorsookorteriühing, Joensuu evangeelne luterlik kogudus ja Vuokramestarit. Ka kinnisvara vahendusfirmad pakuvad üürikortereid.

Õppurite kortereid üürib välja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, kus pakutakse möbleeritud ühiselamukortereid ning erineva suurusega perekortereid. Perekorter on möbleerimata korter, mida üüritakse ainult paaridele ja peredele. Ühetoalisi kortereid saavad taotleda nii vaba-abielupaarid, abielupaarid kui ka üksinda elavad õppurid.

Joensuun Kodit Oy ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
Merimiehenkatu 30
80100 Joensuu
Telefon: 013 337 7800
E-post: kodit(at)joensuunelli.fi

Loe lisaks: Üürikorter

linkkiJoensuu linn:
Üürikorteridsoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiJoensuun Kodit Oy :
Joensuun Kodit Oy üürikorteridsoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiOpiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli:
Õppurite korteridsoome keel | inglise keel

Elamisõiguskorter

Võid taotleda elamisõiguskorterit, kui

  • oled vähemalt 18 aastane
  • sinul ei ole korteriomandit ja sinul ei ole rahalisi vahendeid selle hankimiseks (kui oled 55 aastane või vanem, ei puuduta sind rahaliste vahendite piirangud).

Kui soovid taotleda elamisõiguskorterit Joensuus, taotle järjekorranumbrit Joensuu linna korteribüroost. Järjekorranumbrit saad taotleda ka veebis. Saad ka taotlusblanketi välja trükkida ja selle käsitsi ära täita. Täidetud taotlus postita aadressil:

Joensuun kaupunki
Asuntotoimisto
Merimiehenkatu 30
80100 Joensuu
Telefon: 050 466 1060 ja 050 351 4346

Loe lisaks: Elamisõiguskorter

linkkiJoensuu linn:
Elamisõiguskorteridsoome keel

Oma korter

Suurim osa soomlastest elab korteriomandites ehk sellistes korterites, mille omanikud nad ise on. Kui ostad oma korteri, siis see on tihti pikemas perspektiivis odavam sellest, kui et elad üürikorteris. Informatsiooni müügil olevate korterite kohta saad näiteks kinnisvaravahenduse büroodest, kohalikest ajalehtedest ja interneti korterite portaalidest.

Loe lisaks: Oma korter

Ajutine korter

Joensuu regioonis on pakkuda erinevaid majutuse variante. Kontaktandmed leiad allpool olevatest linkidest.

Loe lisaks: Ajutine korter

linkkiVisitKarelia:
Majutuse variandid Joensuussoome keel | inglise keel | vene keel

Eluase kriisisituatsioonis

Kui jääd kriisi või õnnetuse tõttu kodutuks, võta ühendust linna sotsiaalbürooga.

Kui su korter on kahjustatud näiteks tulekahju või veekahjustuse tõttu, võib kodukindlustus teatud juhtudel täiendavad eluasemekulud hüvitada. Pöördu oma kindlustusseltsi poole kohe, kui õnnetus on juhtunud.

Kui su perekonna liige kasutab sinu suhtes vägivalda või ähvardab vägivallaga, võta ühendust Joensuu turvakoduga. Turvakodusse saad helistada ööpäevaringselt. Su pole vaja oma nime öelda kui helistad.

Turvakodu
Väisälänkatu 4
80170 Joensuu
Telefon: 050 524 6262
turvakoti(at)joensuu.fi

Loe lisaks: Eluase kriisisituatsioonis

linkkiJoensuu linn:
Sotsiaalbüroosoome keel

linkkiJoensuu linn:
Joensuu turvakodusoome keel

Tugi- ja sotsiaalkorter

Koduhoolduse tugiteenuseid võivad saada isikud, kellel on raske igapäevaste toimingutega ilma kõrvalise abita toime tulla, näiteks eakad ja puuetega inimesed. Sellised teenused on näiteks toitlustusteenus ja transporditeenus. Koduhoolduse eesmärgiks on pakkuda turvalist hooldust ja hoolekannet ja edendada klientide hakkama saamist, tegevusvõimet ja iseseisvat tegutsemist. Võid küsida koduhoolduse tugiteenuste kohta Seeniorinõustamisest Ankkuri või linna puuetega inimeste teenusebüroost.

Eakatele inimestele on pakkuda linna teeninduskortereid ja erasektori teeninduskortereid. Eakate inimeste teeninduskorterid on mõeldud üle 65-aastastele isikutele, kes vajavad hooldust ja hoolekannet ööpäevaringselt. Teeninduskorteris elamine sobib sellistele isikutele, kes ei saa enam koju suunatud teenuste abil iseseisvalt oma kodus hakkama. Lisainformatsiooni võid küsida Seeniorinõustamisest Ankkuri.

Puuetega inimestele ja vaimse tervise probleemidest toibuvatele isikutele on pakkuda kortereid, kus võetakse arvesse inimese erivajadused.

Isikutele, kes toibuvad uimastavate ainete probleemidest või kes vajavad muidu toetust oma elamises, on pakkuda tugikortereid. Taotle tugikorterit Joensuu linna tugikorteribüroost. Taotlusblankette saab fondist Sovatek, tugikorteribüroost ja sotsiaalbüroost. Toimeta taotlus tugikorteribüroosse aadressil Antinkuja 4, 80100 Joensuu.

Loe lisaks: Tugi- ja sotsiaalkorter

linkkiJoensuu linn:
Seeniorinõustamine Ankkurisoome keel

linkkiJoensuu linn:
Puuetega inimeste elamine ja elamise tugiteenusedsoome keel

linkkiJoensuu linn:
Eakate koduhoiu teenusedsoome keel

linkkiJoensuu linn:
Tugikorteridsoome keel

linkkiJoensuu linn:
Puuetega inimeste eluasemeteenusedsoome keel

Kodutus

Kui jääd kodutuks, pöördu sotsiaalbüroo poole.

Kui oled ilma korterita, saad ööbida eluaseme tugipunktis. Eluaseme tugipunkt on avatud igal öösel kl 21.00–7.45. Saad ka abi alalise korteri leidmiseks.

Eluaseme tugipunktis ei ole vaja saatekirja ja see on kliendile tasuta.

Eluaseme tugipunkt
Antinkuja 4
80100 Joensuu

Loe lisaks: Eluase kriisisituatsioonis

linkkiJoensuu linn:
Sotsiaalbüroosoome keel

linkkiJoensuu linn:
Eluaseme tugipunktsoome keel