Mine sisu juurde
Apua ongelmatilanteisiin

Abi probleemsituatsioonides

Avaldatud21.06.2022
Igaüks võib silmitsi seista raskete probleemidega ja vajada abi. Soomes võid saada konfidentsiaalset abi ja nõu, et raskete elusituatsioonidega toime tulla. Sellelt lehelt saad juhtnööre selle kohta, kuidas on võimalik probleemseid situatsioone lahendada ja kust saad abi.

Kui vajad kiiresti politsei abi, helista hädaabinumbrile 112. Hädaabinumbrile võid helistada ainult kiiret reageerimist nõudvates hädaolukordades, kui ohus on elu, tervis, vara või keskkond.

Kui sul on probleeme arvete tasumisega, võid saada abi ja nõu rahaasjades. Kui sinu sissetulek väheneb, selgita välja, kas sul on näiteks õigus saada eluasemetoetust. Kui sinu sissetulekust ja varast ei piisa vältimatuteks igapäevakuludeks, nagu näiteks toit ja ravimid, võib sul olla õigus saada toimetulekutoetust.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Majanduslikud probleemid .

 

Kas vajad juristi?

Juriidilistes küsimustes saad abi juristilt. Ta nõustab sind ja hoolitseb, et sinu õigused oleksid kaitstud.

Kui otsid abi juristilt, siis veendu, et ta on pädev küsimuses, mille jaoks abi otsid. Kõik juriidilist abi pakkuvad ettevõtted või isikud ei pruugi olla pädevad.

Tüüpilised teemad, mille puhul võid abi vajada, on näiteks:

 • elamisloa küsimused,
 • abieluvaralepingud, abielulahutus ja elatis,
 • töövaidlused, palganõue,
 • ostu-müügi lepingud ja võlad,
 • üürilepingud ja korterist väljatõstmine,
 • kriminaalasjad, lähenemiskeeld,
 • testament ja pärimisasjad,
 • vaided näiteks toimetulekutoetust, lapse perekonnast eraldamist või Kela hüvitisi puudutavates asjades.

Õigusabi pakuvad advokaadibürood, õigusnõuandlad ja riigi õigusabibürood, kus töötavad riigi õigusabi pakkujad.

Riigi õigusabi

Juristi teenused on tasulised, kuid kui sinu sissetulek on väike või keskmine, võid saada riigi õigusabibüroost tasuta või osaliselt hüvitatavat õigusabi. Riigi õigusabi saab ka inglise keeles ja vajaduse korral saab kasutada tõlgi teenuseid. Riigi õigusabi taotletakse riigi õigusabibüroost.

Kui sul on õiguskaitsekindlustus, mis hüvitab sinu kulutused, ei ole sul õigust saada riigi õigusabi. Sageli kuulub õiguskaitsekindlustus kodukindlustuse juurde.

Erasektori juristid ja advokaadid

Võid endale juristi otsida näiteks Soome advokaatide liidu (Suomen Asianajajaliitto) veebilehe kaudu, otsinguteenuse Etsi asianajaja abil.

Pagulaste nõustamiskeskus

Pagulaste nõustamiskeskus (Pakolaisneuvonta) pakub tasuta õigusnõustamist varjupaigataotlejatele, pagulastele ja teistele välismaalastele. Nõustatakse soome ja inglise keeles. Võid saata ka e-kirja.

Telefon: 09 2313 9325 (E–R kl 10–12).

E-post: neuvonta(at)pakolaisneuvonta.fi

Dokumentideta välismaalaste nõustamine: 045 2377 104 (esmaspäeviti kl 14–16).

E-post: paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi

Link viib saidilt väljaValtion oikeusaputoimisto

Teavet õigusabi kohta

Link viib saidilt väljaPakolaisneuvonta ry

Õigusabi pagulastele

Kui langed kuriteo ohvriks

Kui vajad kiiresti politsei abi, helista hädaabinumbrile 112. Hädaabinumbrile võid helistada ainult kiiret reageerimist nõudvates hädaolukordades, kui ohus on elu, tervis, vara või keskkond.

Kuriteoavaldus

Igaühel on õigus teha politseile avaldus toimunud kuriteo kohta ehk kuriteoavaldus (rikosilmoitus). Kuriteost võib teatada politseile ükskõik kus, olenemata kuriteo toimepanemise kohast. Kuriteoavalduse saad esitada:

 • politseijaoskonnas kohapeal kuriteoavalduste vastuvõtu lahtiolekuaegadel või
 • elektrooniliselt politsei veebilehel.

Politsei ei võta kuriteoavaldusi vastu telefoni teel, kui tegemist on väiksema kuriteoga ja sa ei vaja politsei kiiret abi.

Kuriteoohvrite valvekeskus

Kui oled kuriteoohver, võid saada tuge ja nõu kuriteoohvrite valvekeskusest. Võid kuriteoohvrite valvekeskusega võtta ühendust telefoni teel, vestlusakna kaudu või tulla teeninduspunkti kohale. Kuriteoohvrite valvekeskus (Rikosuhripäivystys) pakub ka tasuta õigusnõustamist.

Kuriteoohvrite valvekeskus annab ka diskrimineerimise vastast nõu. Kui kahtlustad, et sind on diskrimineeritud, võid pöörduda õigusnõustaja poole.

Kuriteoohvrite valvekeskuse kontaktid leiad veebilehelt.

Õigusabi kriminaalmenetluses

Õigusabi tähendab seda, et võid saada endale advokaadi täielikult või osaliselt riigi ressurssidest. Ka kuriteos kahtlustataval on õigus saada õigusabi.

Lepitusmenetlus

Kriminaalasi võidakse lahendada kohtuväliselt ka lepitusmenetluse teel, kui ohver ja kuriteos kahtlustatav sellega nõustuvad. Lepituse eesmärk on kokku leppida kuriteoga tekitatud kahju hüvitamises.

Abi vägivalla korral

Soomes on vägivald kuritegu. Kuritegu on ka vägivald oma pereliikmete suhtes. Laste kehaline karistamine, nagu löömine, on samuti kuritegu. Kehaline karistamine on lapse jaoks hirmutav. See on ka lapse arengule kahjulik ja ebatõhus viis lapse karistamiseks.

Vägivald võib olla näiteks:

 • hirmutamine, järgnemine, jälgimine,
 • allasurumine ja sundimine,
 • löömine, jalaga löömine ja togimine,
 • seksuaalne vägivald.

Nii ohver kui ka vägivallatseja võivad saada abi.

Nollalinja

Tel 080 005 005

Avatud: iga päev.

Nollalinja on abitelefon, kuhu saad helistada, kui oled perekonnas kogenud vägivalda või seksuaalset vägivalda või kui sind on vägivallaga ähvardatud. Võid helistada igal ajal. Teenuse töötajad räägivad soome, rootsi ja inglise keeles.

Nollalinjas on kasutusel ka ööpäev läbi kuues keeles töötav suulise tõlke teenus. Suulise tõlke keeled on vene, somaali, sorani, pärsia, dari ja araabia keel.

Abitelefonile Nollalinja helistamine on tasuta, helistamise kohta ei jää märget telefoniarvele. Helistamisel ei pea sa ütlema oma nime. Nollalinja on mõeldud nii naistele kui ka meestele.

Kriisikeskus Monika

Tel 0800 05058

Avatud: tööpäeviti.

Kriisikeskuse Monika abitelefon on mõeldud naississerändajatele. Abitelefon teenindab mitmes keeles. Võid helistada, kui oled kogenud perekonnas vägivalda, seksuaalset vägivalda või selle ohtu.

Helistamine on tasuta. Kriisikeskusega Monika võid ühendust võtta ka vestlusakna kaudu. Vestlusakna teenus töötab soome, inglise, vene ja araabia keeles.

Turvakodud

Kui sinu abikaasa või mõni teine pereliige kasutab sinu suhtes vägivalda, võid minna turvakoju (turvakoti). Turvakodus oled kaitstud ja seal on kogu aeg personal kohal. Saad abi, et vägivald lõppeks, ja nõu olukorraga toime tulemiseks. Turvakodus viibimine on tasuta. Turvakoduga võid võtta ühendust ka siis, kui pereliige on sind vägivallaga ähvardanud.

Turvakodu Mona on mõeldud naississerändajatele ja nende lastele. Kui vajad turvakodus kohta, helista valvetelefonile 045 639 6274.

Abi seksuaalvägivalla korral

Seksuaalne vägivald on:

 • vägistamine,
 • seksuaalakti pealesundimine,
 • seksuaalne väärkohtlemine,
 • seksi ostmine alla 18-aastaselt või inimkaubanduse ohvrilt,
 • seks alla 16-aastasega,
 • sutenöörlus.

Seksuaalne vägivald võib toimuda ka paarisuhtes ja abielus. Seksuaalne vägivald on alati kuritegu, ka abielus.

Tukinainen

Tel 0800 97899

Tukinainen on vägistamise kriisikeskus, kust saad abi ja tuge, kui oled sattunud seksuaalse vägivalla ohvriks. Abi saad soome ja inglise keeles.

Tugikeskus SERI

Tel 040 701 8446

Helsingis asub seksuaalse vägivalla ohvritele mõeldud tugikeskus SERI. Tugikeskus SERI aitab ja nõustab seksuaalse vägivalla ohvreid. Keskuse teenuste hulka kuuluvad näiteks meditsiiniline uuring ja psühholoogi abi. Tugikeskus teenindab nii naisi kui ka mehi. Tugikeskusse SERI võid kohe ise tulla, kuid soovitatav on siiski ette helistada.

Võid abi küsida ka oma valla tervisekeskusest.

Abi auga seotud konfliktide korral

Auga seotud vägivald on vägivald, mille eesmärk on pere või suguvõsa au kaitsmine juhtudel, kui kedagi pereliikmetest kahtlustatakse perekonna või suguvõsa au riivamises.

Soomes ei ole perekonna või suguvõsa au kaitsmine aktsepteeritav põhjus ähvardamiseks, surve avaldamiseks või vägivallaks. Vägivald ja ähvardamine on ohvri ja vägivallatseja kultuurist sõltumata kuriteod.

Auvägivald võib olla näiteks:

 • surve avaldamine,
 • piirangute seadmine, näiteks riietuse ettekirjutamine, sekkumine romantilisse suhtlusse ja hobidesse,
 • ähvardamine, näiteks hirmutamine kodumaale saatmisega,
 • abiellu sundimine või abielu lahutamise takistamine.

Kui oled kogenud perekonnas auvägivalda või selle ohtu, võid pöörduda Sopu töö (Sopu-työ) poole. Kontaktandmed leiad Sopu töö veebilehelt.

Abi vägivalla lõpetamiseks

Miehen Linja

Tel 092 766 2899

E-post: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

Miehen Linja on teenus meessisserändajatele, kes on kasutanud või kardavad, et võivad kasutada vägivalda oma abikaasa või teiste pereliikmete suhtes. Kohtumise võid kokku leppida telefoni, vestlusakna või e-posti teel. Miehen Linja teenindab soome, inglise, rootsi, prantsuse ja kreeka keeles. Peale selle on võimalik saada teenust ka tõlgi vahendusel oma emakeeles.

Lähenemiskeeld

Kui keegi ähvardab või häirib sind pidevalt ja soovid kaitset, võid taotleda selle isiku suhtes lähenemiskeeldu (lähestymiskielto). Lähenemiskeeld tähendab seda, et isik ei tohi sinuga ühendust võtta. Võid taotleda lähenemiskeeldu politseist või esimese astme kohtust (käräjäoikeus). Võid küsida nõu oma koduvalla sotsiaalbüroost (sosiaalitoimisto) või õigusabibüroost (oikeusaputoimisto). Kui sul on tõendeid ähvardamise ja ahistamise kohta, siis tasub need alles hoida.

Kui satud inimkaubanduse või sunnitöö ohvriks

Inimkaubandus on Soomes kuritegu. Inimkaubandus on näiteks:

 • tööle sundimine, mille eest makstakse liiga vähe palka või ei maksta üldse,
 • prostitutsioonile sundimine,
 • kerjamisele või kuritegude toimepanemisele sundimine,
 • abielluma sundimine.

Kas ma olen inimkaubanduse ohver?

Võid olla inimkaubanduse ohver, kui:

 • keegi sunnib sind tegema asju, mida sa teha ei soovi,
 • keegi ähvardab sind või sinu perekonda vägivallaga,
 • keegi ähvardab sinu peale ametiasutustele kaevata, kui sa ei tee nii, nagu tema tahab,
 • keegi takistab või jälgib sinu käike,
 • sa ei saa vabalt oma olukorrast teistele rääkida.

Inimkaubanduse ohvrid võivad olla naised, mehed või lapsed. Tegijateks võivad olla elukutselised kurjategijad, aga ka ohvri tuttavad, sõbrad või sugulased.

Abi inimkaubanduse ohvrile

Inimkaubanduse ohvrid võivad saada abi. Kui kahtlustad, et oled inimkaubanduse ohver, võta ühendust Inimkaubanduse ohvrite abistamissüsteemiga (Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä). Kontaktandmed leiad veebilehelt ihmiskauppa.fi.

Kuriteoohvrite valvekeskus

Kui oled kuriteoohver, võid saada tuge ja nõu kuriteoohvrite valvekeskusest. Saad kuriteoohvrite valvekeskusega võtta ühendust telefoni teel, vestlusakna kaudu või tulla teeninduspunkti kohale. Kuriteoohvrite valvekeskus (Rikosuhripäivystys) pakub ka tasuta õigusnõustamist.

Kui sind on sunnitud prostitutsioonile, võid saada abi ka tugipunktist Pro-tukipiste. Tugipunkte on Helsingis, Tamperes ja Turus. Kontaktandmed leiad Pro-tukipiste veebilehelt.

Elamisluba inimkaubanduse ohvrile

Kui oled sattunud inimkaubanduse ohvriks või sinu puhul on selleks põhjendatud kahtlus, võidakse sulle anda Soome elamisluba. Inimkaubanduse ohvrina elamisloa taotlemiseks pead viibima Soomes. Kui oled eriti haavatavas olukorras, võid saada tähtajatu elamisloa. Lisateavet inimkaubanduse ohvriks sattunu elamisloa kohta saad migratsiooniametist.

Elamisluba või tõend tööandjapoolse ärakasutamise tõttu

Kui sul juba on Soome elamisluba ja oled sattunud tööandjapoolse ärakasutamise ohvriks, saad taotleda elamisloa pikendamist või laiendatud töötamisõiguse tõendit tööandjapoolse ärakasutamise tõttu. Taotle elamisloa pikendamist tööandjapoolse ärakasutamise tõttu, kui sinu praegune elamisluba hakkab lõppema ja sul ei ole veel uut tööandjat. Taotle tõendit tööandjapoolse ärakasutamise tõttu, kui sul on kehtiv elamisluba ja uus tööandja. Tõendi või pikendatud elamisloaga saad töötada mis tahes valdkonnas.