Mine sisu juurde
Suomen hallinto

Soome haldus

Avaldatud13.07.2022

Riigi haldussüsteem

Soome on vabariik. Soome kõrgeimad riigivõimu organid on parlament, president ja riiginõukogu ehk valitsus.

Parlament

Soome Parlament ehk Eduskund (eduskunta) võtab vastu Soome seadused ning kinnitab riigieelarve. Eduskund kontrollib ka valitsuse tegevust. Eduskunnas on 200 parlamendiliiget. Parlamendiliikmed valitakse parlamendivalimistel neljaks aastaks.

InfoFinlandi lehel Valimised ja hääletamine Soomes on teavet selle kohta, kes võib parlamendivalimistel hääletada.

Vabariigi President

Soome riigipea on Vabariigi President (tasavallan presidentti). President valitakse presidendivalimistel. Presidendi ametiaeg on kuus aastat. Sama isik võib olla president maksimaalselt kaks järjestikust ametiaega ehk 12 aastat.

Vabariigi President:

 • kinnitab seadused,
 • nimetab ametisse kõrgeimad ametiisikud,
 • juhib välispoliitikat koostöös valitsusega ja
 • on Soome kaitsejõudude ülemjuhataja.

InfoFinlandi lehel Valimised ja hääletamine Soomes on teavet selle kohta, kes võib presidendivalimistel hääletada.

Valitsus

Valitsusse (hallitus) kuuluvad peaminister ja teised ministrid. Eduskund valib peaministri ja Vabariigi President nimetab peaministri ametisse. Teised ministrid nimetab president ametisse vastavalt peaministri ettepanekule.

Valitsus valmistab ette ja viib parlamendi poolt tehtud otsused ellu. Valitsus annab oma tegevusest parlamendile aru ehk ministrid peavad võitma parlamendi usalduse. Ministeeriumid valmistavad ette valitsusele otsustamiseks minevad küsimused. Ministrid juhivad ministeeriumiametnike tööd. Ministeeriumide haldusalas tegutseb palju ameteid ja asutusi. Näiteks Immigratsiooniamet on siseministeeriumi haldusalasse kuuluv amet.

Kohalik haldus

Kohalik haldus tähendab neid ametiasutusi, kes täidavad riigile kuuluvaid ülesandeid konkreetsel territooriumil. Kohaliku halduse alla kuuluvad järgmised ametiasutused:

 • politsei,
 • prokurör,
 • kohtutäiturite bürood,
 • magistraadid,
 • töö- ja ettevõtlusbürood,
 • maksubürood,
 • toll,
 • õigusabibürood.

Lisateavet ametiasutuste ja nende ülesannete kohta leiad InfoFinlandi lehelt Tähtsaid ametiasutusi .

Regionaalne haldus

Regionaalset haldust teostavad regionaalhaldusametid (aluehallintovirasto) ja ELY-keskused ehk ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskused (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

Soomes on kuus regionaalhaldusametit. Regionaalhaldusametid teostavad Soome seadusandluse täideviimist ja järelevalvet oma regioonis. Regionaalhaldusametid vastutavad järgmiste küsimuste eest:

 • põhiteenused, õiguskaitse ja load
 • päästeamet ja operatiivteenistus
 • politsei
 • tööohutus ja töötervishoid
 • keskkonnaload

Soomes on 15 ELY-keskust. Nende ülesannete hulka kuulub näiteks:

 • ärinõustamine
 • keskkonnakaitse
 • liiklusohutuse edendamine
 • Immigrantide integreerumise edendamine

Omavalitsusüksused

Soome jaguneb omavalitsusüksusteks. Valdadel ja linnadel on kohalik omavalitsus ehk nad saavad ise oma küsimuste üle otsustada. Omavalitsusüksustel on maksustamisõigus ehk õigus koguda elanikelt kohaliku omavalitsuse tulumaksu. Omavalitsusüksustel on kohustus organiseerida elanikele mitmesuguseid teenuseid. Nendeks on näiteks tervishoid, laste päevahoid ja õpetamine. Lisaks võivad omavalitsusüksused pakkuda ka teisi teenuseid. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes .

Omavalitsusüksuse otsustav organ on kohaliku omavalitsuse volikogu. Kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Volikogu valib vallavalitsuse liikmed, kelle ülesanne on ette valmistada volikogu otsused ja need ellu viia.

InfoFinlandi lehel Valimised ja hääletamine Soomes on teavet selle kohta, kes võib kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletada.