Työterveyshuolto
theme icon

Töötervishoid

Töötervishoid laieneb kõigile

Soomes on tööandjatel kohustus kanda töötajate ennetava töötervishoiu kulud. Tööandja võib organiseerida oma töötajatele ka meditsiiniteenuseid. Töötervishoid hõlmab võimalust saada terviseõe, töötervishoiuarsti ja töötervishoiupsühholoogi teenuseid. Sageli tegutsevad seal ka füsioterapeudid. Eriarsti teenused ei kuulu üldjuhul töötervishoiu alla. Küsi oma tööandjalt, millised teenused kuuluvad sinu töökohal töötervishoiu alla.

Õigus saada töötervishoiuteenuseid ei puuduta töötaja perekonda.

Töötervishoiu eesmärk on edendada tervist ja töövõimet ning koostööd töökohtadel.

Töötervishoiu töötajatel on vaikimiskohustus. Nad ei räägi sind puudutavatest asjadest sinu tööandjale, kui sa ei ole selleks luba andnud. Küll aga võib töötervishoiuasutus anda sinu tööandjale hinnangu selle kohta, kas sinu tervislik seisund lubab töötamist jätkata.

Kela hüvitab tööandjale ja ettevõtjale osaliselt töötervishoiu kulud, kui need on vajalikud ja mõistlikud.

linkkiTyösuojeluhallinto:
Teavet töötervishoiustsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTyöterveyslaitos:
Teavet töötervishoiustsoome keel | rootsi keel

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Töötervishoidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiFinlex:
Töötervishoiuseadussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Haiguspäevarahasoome keel | rootsi keel | inglise keel