Elu Soomes

Linnad

Rahoitus
theme icon

Finantseerimine

Planeeri hoolikalt

Enne ettevõtte asutamist planeeri, kuidas kindlustad oma ettevõtte finantseerimise. On oluline, et sul oleks alguses piisavalt kapitali. Ettevõtet võib osaliselt finantseerida ka kinke- ja laenurahaga. Finantseerimise taotlemiseks peab sul olemas olema korralik äriplaan.

Laenud

Alustavale ettevõtjale on üldjuhul rahastamise allikaks panga või Finnvera poolt antud laenud. Finnvera on Soome riigi omanduses olev erifinantseerimisettevõte, mis väljastab alustavale ja juba tegutsevale ettevõttele laene ja garantiisid. Ettevõtted, kellel on olemas eeldused tulutoovaks tegevuseks, kuid puudub pankade poolt nõutav omafinantseering või tagatised, võivad saada laenu või laenugarantii Finnverast.

Erinevate finantseerimisvõimaluste kohta annab teavet Yritys-Suomi. Selgita ka TE-büroo kaudu välja, kas sul on võimalik saada ettevõtte asutamiseks toetust.

linkkiYritys-Suomi:
Ettevõtte finantseeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiFinnvera:
Ettevõtte finantseeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Stardiraha (starttiraha)

Kui hakkad ettevõtjaks, võidakse sulle anda ettevõtlustegevuse algetapis toimetuleku kindlustamiseks stardiraha. Stardiraha andmise otsustab TE-büroo, mille klient sa oled. Stardiraha on võimalik anda maksimaalselt 12 kuuks.

Enne stardiraha andmist selgitab TE-büroo välja, et ettevõtlus on stardiraha taotlejale sobiv tööhõivevorm. Toetuse saamise eelduseks on muuhulgas ettevõtluskogemus või vastav haridus, võimalused tulutoovaks ettevõtlustegevuseks, selle vajalikkus ettevõtjaks hakkava isiku toimetuleku seisukohast ning asjaolu, et ettevõtlustegevusega ei ole alustatud enne toetuse andmise otsuse tegemist. Kui kavatsed taotleda stardiraha, pöördu TE-büroosse võimalikult varajases etapis.

Alustavale ettevõtjale on olemas ka muid toetusvorme, kuid need on piirkondlikud või teatud tegevusvaldkonna põhised. Erinevate finantseerimisvõimaluste kohta annab teavet Ettevõtlus-Soome.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Teavet stardirahastsoome keel | rootsi keel | inglise keel