Elu Soomes

Linnad

Liiketoimintasuunnitelma
theme icon

Äriplaan

Äriplaanis esitad oma teadmiste ning oskuste tugevad ja nõrgad küljed ning tood välja sinu poolt pakutava toote, kauba või teenuse omadused. Mõtle läbi, kes on sinu kliendid ja millised on nende soovid. Samuti analüüsi, kes on sinu konkurendid ja millised on nende tooted ja tegutsemispõhimõtted.

Äriplaani tähtsaim osa on sinu ettevõtte tegevusplaan. Mõtle hoolega läbi, kuidas sinu ettevõte tegutseb ning kus ja millistes ruumides see toimub. Mõtle, milliseid tootmisvahendeid või tööjõudu vajad. Millist reklaami kavatsed kasutada müügi edendamiseks? Samuti selgita välja, kas kindlustuslepingud katavad tegevusega kaasnevad riskid.

Too oma äriplaanis välja ka see, kuidas kavatsed korraldada raamatupidamise ja majandustegevuse ning kuidas teostad oma plaanide elluviimise järelevalvet.

Abiks äriplaani koostamisel

Täpsemaid nõuandeid äriplaani koostamiseks saad ärinõustamiskeskustest. Keskuste veebilehtedelt võid ka alla laadida juhendeid alustavale ettevõtjale, mis on olemas vähemalt soome ja inglise keeles. Sealt saad ka äriplaani näidise ja teisi dokumendinäidiseid.