Mielenterveys
theme icon

Vaimne tervis

Millal otsida abi?

Keerulises elusituatsioonis võib kes tahes abi vajada. Sellised olukorrad võivad olla nt teise riiki elama asumine, probleemid töö juures, töökoha kaotus, pereprobleemid, abielulahutus, lähedase surm, haigus või muu elumuudatus. Ka positiivne sündmus, näiteks lapse sünd, võib muuta elu nii palju, et uues situatsioonis on vaja tuge. Vahel võib halb enesetunne tekkida ka tagantjärele, kui raske kogemus on möödas ja elu on pöördunud tagasi rööbastele.

Abi tasub otsida, kui sul on järgmisi sümptomeid:

 • unetus
 • isutus
 • argielu tundub raske
 • ei jaksa tööl käia ega inimestega kohtuda
 • füüsilised sümptomid, milledele ei leidu meditsiinilist põhjust
 • sinu alkoholi- või narkoainekasutus on lisandunud

Ei ole haruldane otsida abi toeks vaimsele tervisele. Soomes 20% inimestest kannatab mingil eluetapil masenduse all.

linkkiTampereen kaupunki:
Depressioon(pdf, 110,37 kt)soome keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | somaali keel | türgi keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | vietnami keel | birma keel | bosnia keel | serbia keel | suahiili

Kust saada abi?

Tihti aitab juba see, et rääkida asjadest pere ja sõprade ringis. Mõnikord vajatakse ka muud abi. Rääkimine medõe (terveydenhoitaja), arsti (lääkäri) või psühhoterapeudiga (psykoterapeutti) võib aidata. Temaga koos võite mõelda, milline tugi oleks just sinule kõige sobivam.

Tihti on abi teraapiast, ravimitest või mõlemast koos. Mõnikord vajatakse ravi haiglas. Ravi haiglas kestab tavaliselt mõned nädalad. Eesmärgiks on, et patsient on võimeline võimalikult kiiresti koju naasma. Seejärel jätkub ravi tervisekeskuse ja koduse ravina.

Kui sul on koduvald Soomes, pöördu esmalt oma tervisekeskuse (terveysasema) poole. Tervisekeskused on tavaliselt avatud esmaspäevast reedeni u kl 8–16. Helista tervisekeskusesse kohe hommikul ja broneeri aeg. Kui vajad kiiresti abi, siis kindlasti ütle seda telefoni teel. Arst kirjutab vajadusel saatekirja psühhiaatriapolikliinikusse (psykiatrian poliklinikka) või muusse vaimse tervise osakonda. Polikliinikusse ei saa sa otse ilma arsti saatekirjata minna.

Arstile või psühholoogile võid konfidentsiaalselt rääkida oma probleemidest. Tal on vaikimiskohustus. Ta ei räägi sinu poolt talle usaldatud asju edasi teistele ametiisikutele. Kui mõni teine tervishoiuüksus vajab sinu andmeid, siis küsitakse sinult nende andmete andmise jaoks eraldi luba.

Oma tervisekeskusest saad lisateavet selle kohta, kuidas vaimse tervise teenused on sinu kodukohas organiseeritud.

Kui oled mures oma lähedase pärast ja arvad, et tema võiks abi vajada, võid küsida nõu näiteks tervisekeskuse medõelt või arstilt.

Lisateavet erinevate probleemsete olukordade kohta saad InfoFinlandi alamlehelt Probleemsed olukorrad.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Vaimse tervise teenusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

Vaimse tervise erateenused

Võid broneerida aja psühhiaatri või psühholoogi juurde ka erameditsiinikeskusest. Sinna võid vahel saada aja kiiremini, kuid kliendi jaoks on arstikülastus märkimisväärselt kallim.

Rahvapensioniamet (Kela) maksab osa eraarsti kuludest, kui kuulud Soome haiguskindlustuse alla. Küsi lisateavet Rahvapensioniametist ehk Kelast.

Rahvapensioniameti hüvitis võidakse vahel maha arvestada otse sellest summast, mida kassasse maksad. Võta kaasa tõend selle kohta, et sulle kehtib Soome haiguskindlustus. Rahvapensioniameti hüvitist võid taotleda Rahvapensioniametist ka tagantjärele.

Loe Soome haiguskindlustuse alla kuulumise kohta täiendavalt InfoFinlandi alamlehelt Soome sotsiaalne kaitse.

linkkiKela:
Ravihüvitisedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTherapion Consulting:
Erapsühhoteraapia teenus Internetissoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | saksa keel | portugali keel | norra keel | hollandi keel | jaapani keel | itaalia | taani

linkkiMehiläinen:
Erapolikliiniksoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTerveystalo:
Erapolikliiniksoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui abi on vaja kiiresti

Kui tunned, et vajad kiiresti abi, võid pöörduda lähima erakorralist abi pakkuva tervisekeskuse või haigla poole. Kiireloomulist psühhiaatrilist haiglaravi pakuvad psühhiaatriahaiglate valveosakonnad.

Kui su lähedane on ohtlik iseendale või teistele ja ei ole nõus arstiga kohtuma, võid helistada tervisekeskusesse või haiglasse. Kui abi vajatakse kiiresti, ütle seda telefoni teel. Ütle ka, kui kardad, et su lähedane kahjustab iseennast.

Kui sinu lähedase seisund on väga halb ja ta vajab akuutset psühhiaatrilist haiglaravi, siis on võimalik, et teda võidakse ravile saata, isegi kui ta ise seda ei taha. Selleks on vaja arsti saatekirja sundravile (pakkohoitolähete). Kui kellegi elu on otseselt ohus, võid helistada hädaabinumbrile 112. Ära helista hädaabinumbrile, kui olukord ei ole kiireloomuline.

Abi telefoni teel

Soomekeelne kriisitelefon: 09 2525 0111

Kriisitelefon rootsi keeles: 09 2525 0112

Araabiakeelne kriisitelefon: 09 2525 0113. Helistades võid rääkida ka inglise keeles.

Ühingu Mieli kriisitelefon pakub vahetut vestlusabi kriisis olevatele inimestele ja nende lähedastele. Telefonile vastavad kriisitöötajad ja koolituse läbinud vabatahtlikud tugiisikud. Helistades ei pea sa ütlema oma nime. Kriisitelefonil võid rääkida ootamatust juhtumist või raskest elusituatsioonist mõistvas ja toetavas õhkkonnas.

linkkiMIELI Suomen Mielenterveys ry:
Riiklik kriisitelefonsoome keel | rootsi keel | inglise keel | araabia keel

Lapsed ja noored

Kui sinu laps on olukorras, mis kurnab vaimset tervist, võid pöörduda oma piirkonna perenõuandlasse (perheneuvola). Perenõuandlas kaardistatakse lapse olukord, et laps võiks saada just temale sobivat abi. Võid broneerida aja ka lastenõuandla (lastenneuvola) psühholoogi või oma tervisekeskuse arsti juurde. Kui laps on kooliealine, võid pöörduda koolipsühholoogi või kooliarsti poole. Lisateavet lastele probleemsetes olukordades antava abi kohta saad InfoFinlandi alamlehelt Kust saada abi laste ja noorte probleemidele?

Kui oled noor, võid rasketest probleemidest rääkida näiteks kooli tervishoiutöötajale, kooliarstile või koolikuraatorile. Võid pöörduda ka oma tervisekeskuse poole. Arst võib kirjutada saatekirja noorte psühhiaatriapolikliinikusse (nuorisopsykiatrian poliklinikka), kui see on vajalik. Lisateavet noortele probleemsetes olukordades antava abi kohta saad InfoFinlandi alamlehelt Kust saada abi laste ja noorte probleemidele?

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Noorte veebsoome keel | rootsi keel

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto ry:
Tuge vanematelesoome keel | rootsi keel

Õppurid

Õppeasutuste tervishoiu kaudu organiseeritakse vaimse tervise teenuseid õppuritele.

Töötervishoiuteenused

Kui sul on töökoht, võid rääkida vaimset tervist puudutavatest probleemidest töötervishoiuarstile. Töötervishoiu kaudu võib olla võimalus pääseda ka psühholoogi vastuvõtule.

Traumaatilised kogemused

Kui sul on raskeid traumaatilisi kogemusi, siis on oluline, et otsiksid abi. Traumaatilised kogemused võivad olla seotud näiteks tagakiusamise, diskrimineerimise, vägivalla, vägistamise, sõja või piinamisega. Sellised kogemused võivad põhjustada posttraumaatilise stressihäire. Selle korral tulevad erinevates situatsioonides mälupildid traumast vägisi meelde ja põhjustavad tugevat ängistust.

Posttraumaatilisest stressihäirest on võimalik paraneda ja võid selle puhul abi saada. Pöördu oma tervisekeskuse poole ja räägi oma olukorrast arstile. Ta kirjutab vajaduse korral saatekirja psühhiaatriapolikliinikusse või muusse vaimse tervise osakonda.

Kui oled saabunud Soome pagulasena, võid saada rasketest kogemustest taastumiseks abi ka Psühhotraumatoloogia keskusest. Keskus moodustab osa Helsingi Diakooniaasutuse tegevusest ja teenused on kliendile tasuta. Seal on spetsiaalsed teenused neile, keda on piinatud. Aidata võib näiteks psühhoteraapia. Esmalt vajad oma tervisekeskusest saatekirja. Arst konsulteerib Psühhotraumatoloogia keskuse spetsialistiga ja lepib kokku edasises.

linkkiHelsingin Diakonissalaitos:
Psühhotraumatoloogia keskussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTampereen kaupunki:
Info traumajärgse stressihäire kohtasoome keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | somaali keel | türgi keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | vietnami keel | birma keel | bosnia keel | serbia keel | suahiili

Teavet vaimse tervise kohta veebis erinevates keeltes

Soome Vaimse Tervise Ühingu MIELI (MIELI Suomen Mielenterveys ry) kodulehelt leiad teavet järgmiste teemade kohta:

 • keerulised elusituatsioonid,
 • vaimse tervise probleemid,
 • kriisid,
 • kuidas saad abi otsida,
 • kuidas saad taastuda.

linkkiMIELI Suomen Mielenterveys ry:
Teavet vaimse tervise kohta soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | araabia keel | kurdi keel