Tukea sairauden aikana
theme icon

Toetus haiguse ajal

Kui haigestud või kui sinuga juhtub õnnetus, on sul õigus töölt puududa. Kui kuulud Soome haiguskindlustuse (sairausvakuutus) alla, on sul peale omavastutusaega (omavastuuaika) õigus taotleda Rahvapensioniametist (Kela) haiguspäevaraha (sairauspäiväraha). Omavastutusaeg on üldiselt päev, millal haigestud ning lisaks 9 järgnevat argipäeva. Kui sinu töösuhe on kestnud enne haigestumist kauem kui 6 kuud, maksab tööandja sulle omavastutusaja eest täispalka. Haiguspäevaraha makstakse maksimaalselt 300 argipäeva eest. Seda tuleb taotleda haigestumisest 2 kuu jooksul.

Võid taotleda haiguspäevaraha, kui:

  • kuulud Soome haiguskindlustuse (sairausvakuutus) alla; loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Soome sotsiaalne kaitse
  • oled 16–67-aastane
  • oled haiguse tõttu töövõimetu
  • oled enne haigestumist töötanud 3 kuud kas töövõtja, ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtjana või oled 3 kuud enne haigestumist olnud täisajaga õppur, töötu tööotsija, loomepuhkusel (sapattivapaa) või osaajalisel puhkusel (vuorotteluvapaa).

Kui saad haigusaja eest palka, taotleb haiguspäevaraha sinu tööandja. Haiguspäevaraha makstakse sel juhul sinu tööandjale. Kui oled pikaajaliselt haige ja tööandja ei maksa enam sulle haigusaja eest palka, võid taotleda peale palgamaksmise lõppu Rahvapensioniameti haiguspäevaraha.

Haiguspäevaraha suurus sõltub sissetulekust.

Kui taotled haiguspäevaraha, lisa taotluse juurde:

  • arstitõend töövõimetuse kohta
  • viimase 6 kuu palgatõend, kui sinu sissetulekud on kasvanud

Lisateavet haiguspäevaraha kohta saad Rahvapensioniameti veebilehelt.

Kui oled pikaajaliselt haige, siis selgita välja, kas sul võiks taastusravist abi olla. Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Taastusravi.

linkkiKela:
Haiguspäevarahasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Haiguspäevaraha taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Tervis ja rehabilitatsioonsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | saami keel

Koroonaviirus COVID-19

Nakkushaiguste päevaraha

Saad taotleda Kelast nakkushaiguste päevaraha, kui kohaliku omavalitsuse või raviringkonna nakkushaiguste eest vastutav arst on määranud sind isolatsiooni või karantiini. Saad seda taotleda ka juhul, kui sinu alla 16-aastane laps on määratud nakkushaiguse leviku tõkestamiseks koju jääma.

Taotluse jaoks vajad tõendit karantiini kohta. Tõendi kirjutab välja sinu kohalikus omavalitsuses või raviringkonnas nakkushaiguste eest vastutav arst. Peale selle vajad ka tööandja tõendit. Tõendist peab selguma, kui palju palka sa oleksid karantiinis oldud perioodi eest saanud.

Nakkushaiguste päevaraha maksab Kela.

Loe täiendavalt InfoFinlandi lehelt Majanduslikud probleemid.

linkkiKela:
Nakkushaiguste päevarahasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Osaline haiguspäevaraha

Osaline haiguspäevaraha (osasairauspäiväraha) on mõeldud 16–67-aastasele töötajale või ettevõtjale, kes teeb täistööajaga tööd ja kuulub Soome sotsiaalkaitse alla. Osalise haiguspäevaraha eesmärk on, et saad jätkata töölkäimist või naasta tööle, kuigi oled haige. Vestle esmalt töötervishoiuarsti ja tööandjaga, kas sul oleks võimalik taotleda osalist haiguspäevaraha. Töötervishoiuarst hindab, kas võid haiguse ajal töötada osalise tööajaga.

Osalise haiguspäevaraha taotlemisel lisa avaldusele:

  • arstitõend töövõimetuse kohta
  • haiguspäevaraha avaldus
  • koopia tööandjaga sõlmitud kokkuleppest, kus lepitakse kokku osalise tööajaga töötamises. Lepingus peab olema kirjas tööaja korraldus ja töötasu.
  • 6 kuu palgatõend haigestumise eelse aja kohta, kui sinu sissetulekud on suurenenud

Osalist haiguspäevaraha tuleb taotleda 2 kuu jooksul osalise tööajaga töö algusest alates.

Lisateavet osalise haiguspäevaraha kohta saad Rahvapensioniameti veebilehelt.

linkkiKela:
Osaline haiguspäevarahasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Osalise haiguspäevaraha taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel