Kuntoutus
theme icon

Taastusravi

Kohalike omavalitsuste poolt organiseeritav taastusravi

Kohalikud omavalitsused organiseerivad meditsiinilist taastusravi, näiteks tervisekeskustes ja haiglates. Võid saada kohaliku omavalitsuse organiseeritavat taastusravi, kui sul on koduvald Soomes. Kohalike omavalitsuste poolt organiseeritav taastusravi sisaldab:

 • taastusravi alast nõustamist
 • uuringuid, mille abil selgitatakse välja taastusravi vajadus
 • ravi, mis parandab inimese töö– ja tegutsemisvõimet
 • taastusraviperioode
 • abivahendite teenuseid
 • rehabilitatsiooni
 • taastusravi juhendamist

Lisateavet kohaliku omavalitsuse taastusraviteenuste kohta saad oma tervisekeskusest.

Kela poolt organiseeritav taastusravi

Kela taastusravi võib olla:

 • kutsealane taastusravi (ammatillinen kuntoutus)
 • taastusravi raske puudega inimestele
 • psühhoteraapiline taastusravi

Kutsealast taastusravi organiseerivad tööpensioniametid (työeläkelaitos) ja Rahvapensioniamet (Kela). Meditsiinilist taastusravi organiseerivad omavalitsused ja Rahvapensioniamet (Kela). Kui kannatad kutsehaiguse all või kui oled saanud vigastuse mingi õnnetuse tagajärjel, võid saada taastusravi kindlustusfirma (vakuutusyhtiö) kaudu. Kela saab psühhoteraapiat toetada, kuid pead ise leidma sobiva terapeudi.

Rahvapensioniameti (Kela) taastusravi on mõeldud neile, kellel on Soome haiguskindlustus (sairausvakuutus). Lisateavet haiguskindlustuse kohta saad InfoFinlandi alamlehelt Soome sotsiaalne kaitse.

Taastusravi töötamiseks

Võid saada kutsealast taastusravi, kui sul on terviseprobleeme, mille tõttu sa ei suuda tööd teha. Taastusravi võid saada ka siis, kui sul on risk, et oled sunnitud töölkäimise terviseprobleemide tõttu lõpetama. Tööõnnetuse järgselt on sul õigus taastusravile.

Tööpensioniametid organiseerivad töötajatele kutsealast taastusravi. Võid taotleda taastusravi tööpensioniametist, kui oled töötanud viis aastat või kauem. Küsi lisateavet oma tööpensioniameti spetsialistidelt, kes tegelevad taastusraviküsimustega.

Rahvapensioniamet organiseerib kutsealast taastusravi noortele ja täiskasvanutele, kes ei tööta.

linkkiKela:
Kutsealane taastusravisoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Kutsealase taastusravi taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Taastusravi raske puudega inimestele

Kui oled alla 65-aastane ja sul on haiguse või puude tõttu suuri raskusi igapäevaeluga hakkama saamisel, näiteks kui sul on raske liikuda või iseenda eest hoolitseda, võib Kela organiseerida sulle nõudlikku meditsiinilist taastusravi (vaativa lääkinnällinen kuntoutus).

Taastusravi viiakse läbi just sulle sobival viisil. Võid taastusravil käia näiteks taastusraviasutuses (kuntoutuslaitos). Võid elada ka kodus ja sealt taastusravil käia. Taastusravi eesmärk on toetada sind ja sinu lähedasi nii, et suudad aktiivselt tegutseda.

Lisateavet nõudliku meditsiinilise taastusravi kohta küsi Kelast.

linkkiKela:
Nõudlik meditsiiniline taastusravisoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Meditsiinilise taastusravi taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Psühhoteraapia taastusravina

Kui vaimse tervise probleem nõrgendab sinu töö- või õppevõimet, võid eeldatavalt taotleda psühhoteraapilist taastusravi (kuntoutuspsykoterapia). Psühhoteraapilise taastusravi eelduseks on, et:

 • oled saanud vähemalt kolm kuud psühhiaatrilist ravi, ja
 • ravi teostav psühhiaater kirjutab sulle otsuse, milles soovitatakse psühhoteraapilist taastusravi.

Loe vaimse tervise teenuste kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Vaimne tervis.

Psühhoteraapiline taastusravi võib olla individuaalteraapia, rühmateraapia, kunstiteraapia, pereteraapia või paariteraapia. Peale selle võib see olla 16–25-aastastele noortele mõeldud muusikateraapia. Noortele mõeldud teraapiate juurde võivad kuuluda ka vanemate külastused.

Teraapiaks on võimalik saada toetust korraga aastaks ja maksimaalselt kolmeks aastaks. Teraapiakulusid hüvitatakse maksimaalselt 80 korda aastas ja kolme aasta jooksul kõige rohkem 200 korda.

Et Rahvapensioniamet saaks psühhoteraapiat toetada, peab olema terapeudil psühhoterapeudi ametinimetuse kasutamise õigus ja ta peab olema Kela poolt aktsepteeritud terapeut.

linkkiKela:
Psühhoteraapiline taastusravisoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSuomen psykologiliitto:
Psühhoterapeutide Registersoome keel

Kuidas taotled taastusravi

Kui vajad taastusravi, vajad esmalt arsti otsust. Pöördu oma arsti, töötervishoiuarsti või Kela poole. Kui taotled nõudlikku meditsiinilist taastusravi, vajad täiendavalt taastusraviplaani (kuntoutussuunnitelma).

Kui oled saanud arstilt otsuse või taastusraviplaani, võid taotleda oma tööpensioniametist või Rahvapensioniametist taastusravi. Võid küsida erinevate taastusravivõimaluste kohta kohaliku omavalitsuse tervishoiuteenuse asutustest, tööpensioniametist või Kela büroost. Lisateavet Kela poolt pakutava taastusravi kohta leiad ka Kela veebilehelt.

Kui taotled Kela taastusravi, tagasta taastusraviavaldus Kelale enne taastusravi algust. Kela väljastab sulle taastusravi kohta kirjaliku otsuse.

linkkiKela:
Asjaajamine veebissoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Kela kontaktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Elektrooniline aja broneeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Toimetulek taastusravi ajal

Taastusravi aja eest võid saada taastusraviraha (kuntoutusraha), kui oled 16–67-aastane ja taastusravi eesmärgiks on töövõime säilitamine, tööellu naasmine või tööelu alustamine. Taastusraviraha saamiseks vajad ka Kela või töötervishoiu taastusraviotsust (kuntoutuspäätös). Võid saada taastusraviraha samadel tingimustel ka siis, kui taastusravi organiseerijaks on kohalik omavalitsus. Kela võib ka osaliselt hüvitada taastusraviga seotud sõidukulusid.

linkkiKela:
Taastusravirahasoome keel | rootsi keel | inglise keel