Lääkkeet
theme icon

Ravimid

Soomes saab ravimeid osta apteekidest. Käsimüügiravimeid (itsehoitolääke) võib osta ilma arstiretseptita. Näiteks enamus valuvaigisteid on käsimüügiravimid. Paljud ravimid on retseptiravimid, seega vajad enne nende ostmist retsepti (lääkemääräys). Näiteks antibiootikumid on retseptiravimid. Retsepti kirjutab arst. Ka osal meditsiiniõdedest on õigus määrata teatud ravimeid.

Kui põed pikaajalist haigust, võta vanad retseptid arsti vastuvõtule kaasa, siis arst oskab nendega retsepti väljakirjutamisel arvestada.

Kui arst on kirjutanud sinule digitaalse retsepti (sähköinen resepti), saad ravimid apteegist välja osta ilma paberist retseptita.

Retsept kehtib kaks aastat alates selle väljakirjutamisest. Kui sul on retsept, mille oled saanud välisriigist, siis Soomes see ei kehti. Erandiks on sellised retseptid, mis on välja kirjutatud teises Põhjamaa riigis ja Euroopa retseptid. Need on Soomes kehtivad. Euroopa retsepti tuleb arstilt eraldi paluda. Euroopa retsepte võivad kirjutada EL või EMÜ riigis või Šveitsis töötavad tervishoiutöötajad, kellel on õigus määrata ravimeid.

Ravimikarbile on märgitud ravimi kõlblikkusaeg. Kui ravim on aegunud, ei tohi seda kasutada. Ära viska kunagi aegunud ravimeid minema, vaid vii need alati apteeki (apteekki), sest tegemist on ohtlike jäätmetega.

linkkiTerveyskirjasto.fi:
Teavet ravimpreparaatide kohtasoome keel

linkkiKanta:
Digiretseptsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kust ravimeid saab?

Ravimeid saab osta apteegist. Ka haruapteegid ja apteekide teenusepunktid ning apteegi oma veebiteenus kuuluvad apteegi teenuste hulka. Soomes ei tohi ravimeid mujal müüa. Vitamiine ja loodustooteid müüakse ka kauplustes.

Apteegid on avatud hommikust õhtuni. Suurtes linnades võib olla apteeke, mis on avatud ka hilisõhtul. Apteekrite Liidu (Apteekkariliitto) veebilehelt võid otsida teavet oma piirkonna apteekide ja nende lahtiolekuaegade kohta.

Apteegis on võimalik vahetada retseptiga määratud ravim teise, odavama ravimi vastu, kui mõlema ravimi toimeaine on sama. Apteegi töötaja ütleb kliendile, kas on olemas odavamat varianti.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Apteegidsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

linkkiApteekkariliitto:
Apteekide kontaktandmedsoome keel

Rahvapensioniameti ravimihüvitised

Kui kuulud Soome haiguskindlustuse (sairausvakuutus) alla, hüvitab Rahvapensioniamet (Kela) osa paljude ravimite hinnast. Hüvitist ei saa nende ravimite eest, mida ostad ilma retseptita. Hüvitist on võimalik saada alles pärast algse omavastutuse (alkuomavastuu) täitumist ehk pärast seda, kui oled ostnud hüvitatavaid ravimeid üle 50 euro eest aastas. Algne omavastutus ei puuduta alla 18-aastate ravimeid.

Võid saada hüvitise juba apteegis. Hüvitis arvestatakse kassas ravimi hinnast maha. Hüvitist võib taotleda ka hiljem vastava taotlusvormiga. Lisa juurde ravimiostu kalkulatsioon, mille saad apteegist, ja kassatšekk.

Lisateavet selle kohta, kes kuulub Soome haiguskindlustuse alla, saad InfoFinlandi alamlehelt Soome sotsiaalne kaitse.

linkkiKela:
Ravimihüvitisedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Tervis ja rehabilitatsioonsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | saami keel

Ravimid välismaalt

Mõningaid ravimeid saad Soome isiklikuks kasutamiseks välismaalt kaasa tuua. Sissetoomisel on siiski piirangud. Piirangud määravad ära teatud ravimid ja riigid, kust neid Soome tood. Sa pead suutma ka näiteks retsepti või arstitõendiga tõestada, et ravim on mõeldud kasutamiseks sulle endale.

Enne kui tood ravimeid Soome, tee selgeks, millised on piirangud. Tee endale piirangud selgeks ka juhul, kui soovid tellida ravimeid Soome posti teel.

EMP riigist saad endaga kaasa tuua isiklikuks kasutamiseks ravimeid koguses, mis vastab aastasele kasutusele. Posti teel võid tellida EMP riikidest ravimeid koguses, mis vastab maksimaalselt kolmekuulisele kasutusele.

Väljastpoolt EMP territooriumi saad endaga kaasa tuua isiklikuks kasutamiseks ravimeid koguses, mis vastab maksimaalselt kolmekuulisele kasutusele. Ravimite tellimine posti teel väljastpoolt EMP territooriumi on seaduse järgi keelatud.

Kui ravim on klassifitseeritud uimastiks, kehtivad sellele karmimad piirangud.

Kui kahtled, kas teatud ravimit tohib Soome tuua, küsi lisateavet Tollist (Tulli). Lisateavet saad Farmaatsia Ohutus- ja Arenduskeskuse Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea) ja Tolli veebilehtedelt.

Kui tellid ravimeid välismaalt, ei saa sa nende eest Rahvapensioniametist (Kela) hüvitist.

ELi riikides töötavad mõned internetiapteegid, kust võib seaduslikult käsimüügiravimeid osta. Enamik internetiapteekidest on siiski ebaseaduslikud. Ebaseaduslikust internetiapteegist ravimite ostmine võib olla ka tervisele ohtlik.

linkkiTulli:
Isiklikud ravimidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiFimea:
Ravimite toomine Soomesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiFimea:
Ravimite internetimüüksoome keel | rootsi keel | inglise keel