Vammainen lapsi
theme icon

Puudega laps

Puudetoetus alla 16-aastasele lapsele

Alla 16-aastane laps võib saada puudetoetust, kui ta vajab oma puude või haiguse tõttu regulaarset ravi, hoolitsust ja taastusravi vähemalt kuue kuu jooksul. Alla 16-aastase lapse puudetoetust saad taotleda Kelast. Toetus määratakse üldjuhul teatud ajaks. Kui see on lõppenud, võib taotleda toetuse pikendamist.

linkkiKela:
Puudetoetus lapselesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Erihooldusraha

Võid saada Kelast erihooldusraha, kui:
  • sinu alla 16-aastane laps viibib haiglaravil või
  • ravid oma last kodus ja kodune ravi on seotud lapse haiglaraviga või
  • sinu tööturutoetus ajutiselt katkeb, sest sul pole võimalik oma lapse ravi tõttu kohanemistegevustes osaleda või
  • sinu laps proovib kooli või päevahoidu naasmist.

linkkiKela:
Erihooldusraha alla 16-aastasele lapselesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Taastusravi lapsele

Laps, kellel on raske puue, võib saada nõudlikku meditsiinilist taastusravi (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Kela organiseerib taastusravi ja hüvitab selle kulud. Taastusravi võib sisaldada mitmesugust tegevust. See võib olla näiteks füsioteraapia või erinevad kursused, kus õpetatakse elamist koos puudega. Kela võib organiseerida taastusravi ka kaalutlusel põhineva taastusravina (harkinnanvarainen kuntoutus). Kaalutlusel põhineva taastusravi eesmärk on töö- või tegevusvõime parandamine. Kui laps ei saa nõudlikku meditsiinilist taastusravi Kelast, on vastutus taastusravi organiseerimise eest koduvallal.

linkkiKela:
Nõudlik meditsiiniline taastusravisoome keel | rootsi keel | inglise keel

Puudega lapse kooliskäimine

Puudega lapsel on kõigus käia koolis oma elukohajärgses koolis. Puudega laps võib saada eriõpet, kui tema puue raskendab õppimist. Laps võib saada ka kooliabistaja (koulunkäyntiavustaja), kui see vajalik on.

Kela võib katta kallite ja nõudlike abivahendite (apuvälineet) kulud, mida puudega laps vajab kooliskäimiseks. Sellised abivahendid on näiteks arvutid ja nende lisaseadmed. Abivahendeid võib saada, kui laps ei saa ilma nendeta õppimisel hakkama või see on väga raske. Abivahendeid võib saada kõige varem siis, kui laps käib põhikooli seitsmendas klassis.

linkkiKela:
Abivahendid tööks ja õppimisekssoome keel | rootsi keel | inglise keel

Puudega lapse vaba aeg

Võid saada teavet oma elukohajärgsete harrastusvõimaluste kohta näiteks oma valla spordi- ja kultuuriametist. Ka puuetega inimeste organisatsioonidel on mitmekülgne harrastustegevus. Näiteks registreeritud ühing Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry korraldab erinevaid spordi- ja liikumisüritusi.

linkkiSuomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:
Liikumist puudega lastele ja noortelesoome keel | rootsi keel | inglise keel