Taloudellista tukea vammaisille
theme icon

Majanduslik toetus puuetega inimestele

Töövõimetuspension

Kui sul on puue või haigus, mille pärast ei ole sa võimeline tööl käima, võid saada töövõimetuspensionit (työkyvyttömyyseläke). Kui sa oled pime või liikumisvõimetu, võid saada töövõimetuspensionit vaatamata sellele, et oleksid võimeline tööl käima. Töövõimetuspensionit makstakse 16–64-aastastele isikutele. Pensioni saamist mõjutab see, kui kaua sa Soomes elanud oled. Tavaliselt võid saada töövõimetuspensionit, kui oled elanud Soomes kolm aastat.

Võid taotleda töövõimetuspensionit Kelast.

linkkiKela:
Töövõimetuspensionsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Puudetoetus täiskasvanule

Kui sul on puue või haigus, mis nõrgendab su tegutsemisvõimet katkematult vähemalt aasta aega, võid saada puudetoetust (vammaistuki). Puudetoetuse saamiseks vajad arstitõendit. Täiskasvanu puudetoetust makstakse 16–64-aastastele isikutele. Toetuse saamist mõjutab see, kui kaua sa Soomes elanud oled. Tavaliselt võid saada puudetoetust, kui oled elanud Soomes kolm aastat. Puudetoetuse suurus sõltub sinu puude raskusest.

Võid taotleda puudetoetust Kelast.

linkkiKela:
Puudetoetus täiskasvanulesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Tervis ja rehabilitatsioonsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | saami keel

Toetus puudega omase hooldamiseks

Kui hooldad puudega omast kodus, võib su koduvald maksta sulle omastehoolduse toetust (omaishoidontuki). Selleks et võiksid saada toetust, pead sa sõlmima oma vallaga omastehoolduse lepingu. Võid taotleda omastehoolduse toetust oma valla sotsiaalbüroost.

linkkiOmaishoitajaliitto:
Teenusejuhend omastehooldajatelesoome keel

Puudetoetus alla 16-aastasele lapsele

Alla 16-aastane laps võib saada puudetoetust, kui ta vajab oma puude või haiguse tõttu regulaarset ravi, hoolitsust ja taastusravi vähemalt kuue kuu jooksul. Alla 16-aastase lapse puudetoetust saad taotleda Kelast. Toetus määratakse üldjuhul teatud ajaks. Kui see on lõppenud, võib taotleda toetuse pikendamist.

linkkiKela:
Puudetoetus lapselesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Erihooldusraha

Võid saada Kelast erihooldusraha, kui:

  • osaled oma alla 7-aastase lapse haigla- või ambulatoorses ravis,
  • osaled oma 7–15-aastase raskelt haige lapse haigla- või ambulatoorses ravis,
  • osaled oma 0–15-aastase lapse taastusravis,
  • hooldad kodus oma alla 16-aastast raskelt haiget last ja koduhooldus on seotud lapse haiglaraviga või haigla ambulatoorse raviga,
  • oled lapse raskest haigusest tingitud kooli- või päevahoiu prooviaja jooksul igaks juhuks ooterežiimil.

linkkiKela:
Erihooldusraha alla 16-aastasele lapselesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Pensionisaaja hooldustoetus

Kui sa oled pensionil ja sinu tegevusvõime on nõrgenenud puude või haiguse tõttu katkematult vähemalt aasta aega, võid saada pensionisaaja hooldustoetust (eläkettä saavan hoitotuki). Võid saada toetust, kui vajad puude või haiguse tõttu pidevalt abi. Toetuse suurus sõltub sellest, kui palju toetust sa vajad. Võid taotleda pensionisaaja hooldustoetust Kelast.

linkkiKela:
Pensionisaaja hooldustoetussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Toetus riietele ja toidule

Kui sinu puue või haigus põhjustab sulle täiendavaid kulutusi toidule või riietele, võid taotleda toetust riietele ja toidule (vaatetus- ja ravitsemustuki). Toetust võid taotleda oma koduvalla sotsiaalbüroost.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Täiendavad kulutused riietele ja toidulesoome keel | rootsi keel