Väkivalta
theme icon

Vägivald

Mis on vägivald?

Vägivald võib olla näiteks:

 • hirmutamine, järgnemine, jälgimine,
 • allasurumine ja sundimine,
 • löömine, jalaga löömine ja togimine,
 • seksuaalne vägivald.

Soomes on vägivald kuritegu. Kuritegu on ka vägivald oma pereliikmete suhtes. Laste kehaline karistamine, nagu löömine, on samuti kuritegu. Kehaline karistamine on lapse jaoks hirmutav. See on ka lapse arengule kahjulik ja ebatõhus viis lapse karistamiseks.

Nii ohver kui vägivallatseja võivad saada abi.

Seksuaalne vägivald

Seksuaalne vägivald on:

 • vägistamine,
 • seksuaalakti pealesundimine,
 • seksuaalne väärkohtlemine,
 • seksi ostmine alla 18-aastaselt või inimkaubanduse ohvrilt,
 • seks alla 16-aastasega,
 • sutenöörlus.

Seksuaalne vägivald võib toimuda ka paarisuhtes ja abielus. Seksuaalne vägivald on alati kuritegu, ka abielus.

Auga seotud vägivald

Auga seotud vägivald on vägivald, mille eesmärk on pere või suguvõsa au kaitsmine juhtudel, kui kedagi pereliikmetest kahtlustatakse perekonna või suguvõsa au riivamises.

Soomes ei ole perekonna või suguvõsa au kaitsmine aktsepteeritav põhjus ähvardamiseks, surve avaldamiseks või vägivallaks. Vägivald ja ähvardamine on ohvri ja vägivallatseja kultuurist sõltumata kuriteod.

Auvägivald võib olla näiteks:

 • surve avaldamine,
 • piirangute seadmine, näiteks riietuse ettekirjutamine, sekkumine romantilisse suhtlusse ja hobidesse,
 • ähvardamine, näiteks hirmutamine kodumaale saatmisega,
 • abiellu sundimine või abielu lahutamise takistamine.

Abi vägivalla korral

Kui vajad hädaolukorras politsei abi, helista üldisele hädaabinumbrile 112. Ära helista hädaabinumbrile, kui tegemist ei ole kiireloomulise hädaolukorraga. Lisateavet hädaolukordade kohta on lehel Hädaolukorrad.

Abitelefonid

Nollalinja
Tel 080 005 005
Avatud: iga päev

Nollalinja on abitelefon, kuhu saad helistada, kui oled perekonnas kogenud vägivalda, seksuaalset vägivalda või sind on vägivallaga ähvardatud. Võid helistada igal ajal. Teenuse töötajad räägivad soome, rootsi ja inglise keeles.

Nollalinjas on kasutusel ka ööpäev läbi kuues keeles töötav suulise tõlke teenus. Suulise tõlke keeled on vene, somaali, sorani, pärsia, dari ja araabia keel.

Abitelefonile Nollalinja helistamine on tasuta, helistamise kohta ei jää märget telefoniarvele. Helistamisel ei pea sa ütlema oma nime. Nollalinja on mõeldud nii naistele kui meestele.

Kriisikeskus Monika
Tel 0800 05058
Avatud: argipäeviti

Kriisikeskuse Monika abitelefon on mõeldud naisimmigrantidele. Abitelefon teenindab mitmes keeles. Võid helistada, kui oled kogenud perekonnas vägivalda, seksuaalset vägivalda või selle ohtu.

Helistamine on tasuta. Kriisikeskusega Monika võid ühendust võtta ka vestlusakna (chat’i) kaudu. Vestlusakna teenus töötab soome, inglise, vene ja araabia keeles.

linkkiNollalinja:
Abitelefonsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel

linkkiKriisikeskus Monika:
Abitelefonsoome keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | hispaania keel | araabia keel

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Abi ja tuge immigrantidest naistele(pdf, 212kt)soome keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | somaali keel | araabia keel | kurdi keel | tai keel

Turvakodud

Kui sinu abikaasa või mõni teine pereliige kasutab sinu suhtes vägivalda, võid minna turvakoju (turvakoti). Turvakodus oled kaitstud, seal on kogu aeg personal kohal. Saad abi, et vägivald lõppeks, ja nõu olukorraga toime tulemiseks. Turvakodus viibimine on tasuta. Turvakoduga võid võtta ühendust ka siis, kui pereliige on sind vägivallaga ähvardanud.

Turvakodu Mona on mõeldud naisimmigrantidele ja nende lastele. Kui vajad turvakodus kohta, helista valvetelefonile 045 639 6274.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Turvakodude kontaktandmedsoome keel | rootsi keel

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Abi ja tuge immigrantidest naistele(pdf, 212kt)soome keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | somaali keel | araabia keel | kurdi keel | tai keel

Abi seksuaalvägivalla korral

Tukinainen
Tel 0800 97899

Tukinainen on vägistamise kriisikeskus, kust saad abi ja tuge, kui oled sattunud seksuaalse vägivalla ohvriks. Abi saad soome ja inglise keeles.

Tugikeskus SERI
Tel 040 701 8446

Helsingis asub seksuaalse vägivalla ohvritele mõeldud tugikeskus SERI. Tugikeskus SERI aitab ja nõustab seksuaalse vägivalla ohvreid. Keskuse teenuste hulka kuuluvad näiteks meditsiiniline uuring ja psühholoogi abi. Tugikeskus teenindab nii naisi kui mehi. Tugikeskusesse SERI võid kohe ise tulla, kuid soovitatav on siiski ette helistada.

Võid abi küsida ka oma valla tervisekeskusest.

linkkiRaiskauskriisikeskus Tukinainen:
Tugi seksuaalvägivalla ohvritelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:
Tugikeskus SERIsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Abi auga seotud konfliktide korral

Kui oled kogenud perekonnas auvägivalda või selle ohtu, võid pöörduda Sopu töö poole. Kontaktid leiad Sopu töö veebilehelt.

linkkiSopu-työ:
Auga seotud konfliktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Abi vägivalla lõpetamiseks

Miehen Linja
Tel 09 276 62 899
E-post: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

Miehen Linja on teenus meesimmigrantidele, kes on kasutanud või kardavad, et võivad kasutada vägivalda oma abikaasa või teiste pereliikmete suhtes. Kohtumise võid kokku leppida telefoni, vestlusakna või e-posti teel. Miehen Linja teenindab soome, inglise, rootsi, prantsuse ja kreeka keeles. Peale selle on võimalik saada teenust ka tõlgi vahendusel oma emakeeles.

Maria Akatemia
Tel 09 7562 2260

Maria Akatemia aitab naisi, kes on kasutanud või kardavad, et võivad kasutada vägivalda oma pereliikmete suhtes.

linkkiMiehen linja:
Abi immigrantidest meestelesoome keel | inglise keel

linkkiMaria Akatemia:
Abi naistele vägivalla lõpetamisekssoome keel | rootsi keel | inglise keel

Traumad ja vaimne tervis

Kui oled kogenud vägivalda või sattunud traumaatilistesse olukordadesse, on sul oht haigestuda posttraumaatilisse stressihäiresse. Sellistes olukordades peaksid otsima abi tervishoiusektori spetsialistide juurest. Loe täpsemalt vaimse tervisega seotud teemadel InfoFinlandi lehelt Vaimne tervis.

Lähenemiskeeld

Kui keegi ähvardab või häirib sind pidevalt ja soovid kaitset, võid taotleda selle isiku suhtes lähenemiskeeldu (lähestymiskielto). Lähenemiskeeld tähendab seda, et isik ei tohi sinuga ühendust võtta. Võid taotleda lähenemiskeeldu politseist või esimese astme kohtust (käräjäoikeus). Võid küsida nõu oma koduvalla sotsiaalbüroost (sosiaalitoimisto) või õigusabibüroost (oikeusaputoimisto). Kui sul on tõendeid ähvardamise ja ahistamise kohta, siis tasub need alles hoida.

linkkiRikosuhripäivystys:
Teavet lähenemiskeelu kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPoliisi:
Teavet lähenemiskeelu kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel