Elu Soomes

Linnad

Mistä apua lasten ja nuorten ongelmiin?
theme icon

Kust saada abi laste ja noorte probleemidele?

Lastele ja peredele:

Lastenõuandlad (lastenneuvola)

Oma valla lastenõuandlasse võid pöörduda lapse tervise, kasvu ja arenguga seotud küsimustes. Lastenõuandlast suunatakse sind teiste abistavate teenuste juurde, kui sa neid vajad. Lastenõuandlas töötavad meditsiiniõde ja arst.

Perenõuandlad ja noortepolikliinikud (Perheneuvolat ja nuorten poliklinikat)

Perenõuandla on koht, kust lapsed, noored ja nende perekonnad saavad abi laste kasvatamise, arengu ja peresuhetega seotud probleemide korral. Võid ise pöörduda perenõuandlasse ja leppida kokku kohtumise. Mõnes kohas on ka noortele mõeldud nõuandlaid, kust noor ja tema perekond võivad oma probleemide lahendamiseks abi saada.

Sotsiaalbürood (Sosiaalitoimistot)

Võid küsida abi ka oma valla sotsiaalbüroost. Koos sotsiaaltöötajaga võite arutada, millist abi sinu perekond vajab: majanduslikku toetust, laste päevahoiuteenust, koduhooldusabi, laste puhkelaagrite tegevust või perenõuandla abi laste kasvatusprobleemide korral.

Rahvastikuliit (Väestöliitto)

Rahvastikuliidust saad teavet lapsevanemaks olemise kohta. Võid sinna pöörduda, kui sul on probleeme paarisuhtes, laste kasvatamisega või kaalud abielu lahutamist. Rahvastikuliidu multikultuurne pädevuskeskus toetab immigrantide perekondi. Pädevuskeskusest saad nõu nii telefoni kui e-posti teel, kui vajad nõu laste kasvatamise või peresuhete küsimustes. Võid kirjutada Rahvastikuliidu multikultuursele pädevuskeskusele dari, kurdi (sorani), pärsia, soome, vene, inglise või rootsi keeles. Kontaktandmed leiad Rahvastikuliidu kodulehelt.

Mannerheimi Lastekaitseliit (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Mannerheimi Lastekaitseliit pakub lastega perekondadele mitmesugust toetust. Kui vajad tuge ja soovid teise vanemaga vestelda, võid ükskõik millises vanema rolliga seotud küsimuses helistada või anonüümselt ja konfidentsiaalselt kirjutada.

Kirjateenusesse vanhempainnetti võib saata küsimusi kogu aasta ringi ja ööpäev läbi.

Vanematele mõeldud abitelefoni number on 0800 922 77.

Telefonile vastatakse:

esmaspäeviti kl 10–13 ja kl 17–20
teisipäeviti kl 10–13 ja 17–20
kolmapäeviti kl 10–13
neljapäeviti kl 14–20

Kõne on tasuta ja teenindatakse soome keeles.

Mannerheimi Lastekaitseliidul on mitmes kohas Soomes lastega perekondadele mõeldud perekohvikud, kus saad koos teistega aega veeta. Liidust on võimalik saada ka tasulist ajutist lastehoiuabi.

Teavet laste kasvatamise kohta leiad ka InfoFinlandi alamlehelt Laste kasvatamine Soomes.

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Toetus lastega perekondadelesoome keel

linkkiVäestöliitto:
Toetus multikultuursetele perekondadelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui vanemad ei saa üksi hakkama

Igal lapsel on õigus heale ja turvalisele lapsepõlvele. Kuid mitte alati ei saa vanemad lapsega üksi hakkama. Lapsel võib olla näiteks probleeme uimastitega. Vahel jällegi on probleeme vanematel ja nad ei suuda lapse eest hoolitseda.

Lastekaitse ülesanne on aidata probleemsetes olukordades lapsi ja peresid. Loe lastekaitse kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Lastekaitse.

linkkilastensuojelu.info:
Teavet lastekaitse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel

Noortele:

Oma kool või õppeasutus

Noored võivad oma probleemidest rääkida kooli või õppeasutuse tervishoiutöötajale (terveydenhoitaja). Enamikes koolides on ka koolipsühholoog (koulupsykologi) või kuraator (kuraattori), kelle ülesandeks on aidata õpilasi, kellel on probleeme. Kui sul on raskusi õpingutes, räägi sellest oma õpetajale või õppealajuhatajale.

Perenõuandlad ja noortepolikliinikud (Perheneuvolat ja nuorten poliklinikat)

Perenõuandla on koht, kust lapsed, noored ja nende pered saavad abi probleemide korral, mis on seotud laste kasvatamise, arengu ja peresuhetega. Võid ise pöörduda perenõuandlasse ja kohtumise kokku leppida. Mõnes piirkonnas on ka noortele mõeldud nõuandlaid, kust noor ja tema perekond võivad oma probleemide lahendamiseks abi saada.

Rahvastikuliit (Väestöliitto)

Rahvastikuliidust saad teavet noore inimese arengu ja kasvamise kohta, nagu kehas toimuvatest muudatustest, romantilistest suhetest, seksist ja rasedusest hoidumisest. Rahvastikuliidul on alla 18-aastastele noortele eraldi teavet sisaldav veebileht. Oma küsimusi võid Rahvastikuliidu spetsialistidele saata ka e-postiga.

Mannerheimi Lastekaitseliit (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Mannerheimi Lastekaitseliidu noortele mõeldud veebist leiad teavet noorte eluga seotud teemade kohta, nagu sõprus, romantilised suhted, koolikiusamine ja uimastid. Võid lugeda ka teiste noorte kogemuste kohta.

Mannerheimi Lastekaitseliidu noortetelefonile (nuorten puhelin) võid helistada siis, kui soovid vestelda täiskasvanuga. Rääkida võid ükskõik millisel teemal ja helistada võid anonüümselt. Helistada saad numbrile 116 111 E–R kl 14 – 20 ja L–P kl 17 – 20. Telefonil teenindatakse soome keeles.

Noorte kriisipunkt (Nuorten kriisipiste)

Noorte kriisipunkti kriisitelefonile (kriisipuhelin) võid helistada siis, kui vajad nõu probleemsetes olukordades. Kriisitelefoni number on 045 3410 583.

Noorte turvamajad

Soome Punase Risti noorte turvamajad (nuorten turvatalot) annavad abi ja tuge 12–19-aastastele noortele, kes on raskes olukorras. Turvamajja võid tulla siis, kui soovid oma olukorrast rääkida täiskasvanuga. Võid ka turvamajas ööbida, kui sul ei ole teist kohta, kuhu minna. Turvamajja võid helistada ükskõik millisel ajal. Noorte turvamaju on Helsingis, Espoos, Vantaas, Turus ja Tamperes.

Tütarlaste majad

Tütarlaste majad (tyttöjen talot) on mõeldud 10–28 –aastastele tütarlastele ja noortele naistele. Tütarlaste majas võid näiteks vestelda täiskasvanuga erinevatel teemadel, saada nõu ja abi oma probleemide osas ning osaleda erinevates hobitegevusrühmades. Tütarlaste maju on Helsingis, Oulus, Tamperes ja Turus.

Poiste majad ja poiste telefon

Poiste majad (poikien talot) on mõeldud 10–28 –aastastele poistele ja noortele meestele. Poiste majas võid näiteks vestelda täiskasvanuga erinevatel teemadel, saada nõu ja abi oma probleemide osas ning osaleda erinevates hobitegevusrühmades. Poiste maju on Helsingis ja Oulus.

Rahvastikuliidu Poiste telefon (Väestöliiton Poikien puhelin) on abitelefon alla 20-aastastele poistele ja noormeestele. Poiste valvetelefon töötab numbril 0800 94884. Poiste telefon teenindab soome keeles.

Laste ja noorte õiguste kohta leiad teavet InfoFinlandi alamlehtedelt Laste ja noorte õigused ja kohustused ja Laste kasvatamine Soomes.

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Noorte veebsoome keel

linkkiVäestöliitto:
Noorte veebilehtsoome keel

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Laste ja noorte telefonsoome keel

linkkiSuomen Punainen Risti:
Noorte turvamajadsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSYLI -Syömishäiriöliitto ry:
Teavet söömishäirete kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiNuorten kriisipiste:
Kriisiabi noortelesoome keel | rootsi keel

linkkiVäestöliitto:
Poiste telefonsoome keel

linkkiPoikien Talo:
Poikien talo (poiste maja)soome keel

linkkiTyttöjen talo Tampere:
Tugi ja tegevused tütarlastelesoome keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | hispaania keel | araabia keel | kurdi keel

linkkiTyttöjen talo Helsinki:
Tugi ja tegevused tütarlastelesoome keel

linkkiTyttöjen talo Turku:
Tugi ja tegevused tütarlastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | hispaania keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel

linkkiTyttöjen talo Kuopio:
Tugi ja tegevused tütarlastelesoome keel | inglise keel

linkkiTyttöjen talo Oulu:
Tugi ja tegevused tütarlastelesoome keel