Rikokset
theme icon

Kuriteod

Kui satud kuriteoohvriks

Kui vajad kiiresti politsei abi, helista hädaabinumbrile 112. Hädaabinumbrile võid helistada ainult kiiret reageerimist nõudvates hädaolukordades, kui ohus on elu, tervis, vara või keskkond. Loe lisaks veebilehe InfoFinland lehelt Hädaolukorrad.

Kuriteoavaldus

Igaühel on õigus teha politseile avaldus toimunud kuriteo kohta ehk kuriteoavaldus (rikosilmoitus). Kuriteost võib teatada politseile ükskõik kus, olenemata kuriteo toimepanemise kohast. Kuriteoavalduse saad esitada:

  • politseijaoskonnas kohapeal kuriteoavalduste vastuvõtu lahtiolekuaegadel või
  • elektrooniliselt politsei veebilehel.

Politsei ei võta kuriteoavaldusi vastu telefoni teel, kui tegemist on väiksema kuriteoga ja sa ei vaja politsei kiiret abi.

linkkiPoliisi:
Juhised kuriteoavalduse esitamisekssoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOikeusministeriö:
Kui langed kuriteo ohvrikssoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | somaali keel

Kuriteoohvrite valvekeskus Rikosuhripäivystys

Kui oled kuriteoohver, võid saada tuge ja nõu kuriteoohvrite valvekeskusest Rikosuhripäivystys. Võid kuriteoohvrite valvekeskusega võtta ühendust telefoni teel, vestlusakna kaudu või tulla teeninduspunkti kohale. Kuriteoohvrite valvekeskus pakub ka tasuta juristi nõustamisteenust.

Kuriteoohvrite valvekeskus annab ka diskrimineerimise vastast nõu. Kui kahtlustad, et sind on diskrimineeritud, võid pöörduda nõustamisse.

Kuriteoohvrite valvekeskuse kontaktid leiad veebilehelt.

linkkiRikosuhripäivystys:
Abi kuriteoohvrilesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPoliisi:
Abi kuriteoohvrilesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiRikosuhripäivystys:
Õigusabi kuriteoohvritelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Õigusabi kuriteoohvrile

Õigusabi tähendab seda, et võid saada endale advokaadi täielikult või osaliselt riigi vahendite arvelt. Lisateavet õigusabi kohta leiad InfoFinlandi lehelt Kas vajad juristi?

linkkiValtion oikeusaputoimisto:
Teavet õigusabi kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiRikosuhripäivystys:
Teavet kriminaalmenetluse kohta kuriteoohvri jaokssoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui sind kahtlustatakse kuriteos

Kui politsei kahtlustab sind kuriteos, kutsutakse sind politseijaoskonda. Kui tegemist on tõsise kuriteoga, võib politsei kuriteos kahtlustatava kinni võtta või arreteerida.

Ka kuriteos kahtlustataval on õigus saada õigusabi. Lisateavet õigusabi kohta on InfoFinlandi lehel Kas vajad juristi?

Kriminaalasja menetlemine Soomes

Kui politsei kahtlustab, et on toimunud kuritegu, alustab ta eeluurimist. Kui politsei on eeluurimise lõpetanud, läheb kriminaalasi edasi prokurörile.

Prokurör kaalub, kas ta esitab süüdistuse. Kui prokurör otsustab süüdistuse esitada, läheb kriminaalasi menetlemiseks kohtule. Prokurör võib ka otsustada, et ta ei esita süüdistust.

Kui kriminaalasi edastatakse kohtule, toimub maakohtus kohtuprotsess. Sinna kutsutakse kuriteoohver, kuriteos kahtlustatav ja tunnistajad. Kohtuprotsessis osalemine on kohustuslik. Teatud kriminaalasju võidakse kohtus menetleda kirjalikus vormis, sellisel juhul ei ole vaja kohtuprotsessis osaleda. Kohtuprotsess lõppeb kohtu poolt kohtuotsuse tegemisega.

Kõiki kriminaalasju ei menetleta kohtus. Kriminaalasi võidakse lahendada kohtuväliselt ka lepitusmenetluse teel, kui ohver ja kuriteos kahtlustatav sellega nõustuvad. Lepituse eesmärk on kokku leppida kuriteoga tekitatud kahju hüvitamises.

linkkiOikeusministeriö:
Kriminaalasja menetlemine esimese astme kohtussoome keel | rootsi keel | inglise keel