Elu Soomes

Linnad

Rikokset
theme icon

Kuriteod

Soomes järgitakse Soome seadust, Soome karistusseadus määratleb kuriteod ja karistused, mida kuritegude eest saab.

Seaduse kohaselt on keelatud näiteks

  • teise isiku vara kahjustamine ja varastamine,
  • vägivald naiste, meeste ja laste suhtes,
  • seksuaalne ahistamine ja vägistamine.

Seaduse rikkumine viib tõsiste tagajärgedeni. Kui sa rikud Soome seadust, võid sattuda vanglasse või sind võidakse riigist välja saata.

Seaduse järgimist valvab politsei. Politseil on õigus trahvi teha ning kuriteos kahtlustatav isik kinni võtta ja vahistada. Politsei antud käske peab täitma. Politsei kohtleb kõiki võrdselt ja erapooletult. Politsei ei aktsepteeri altkäemaksu või ei kasuta vägivalda.

Sul on alati võimalus kasutada politseiga asjaajamisel tõlki. Politsei muretseb tõlgi ja maksab tõlke eest.

linkkiPoliisi:
Teavet kuritegude kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiFinlex:
Soome karistusseadustiksoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui langed kuriteo ohvriks

Kui vajad kiiresti politsei abi, helista hädaabinumbrile 112. Hädaabinumbrile võid helistada ainult kiiret reageerimist nõudvates hädaolukordades, kui on ohus elu, tervis, vara või keskkond.

Igaühel on õigus teha politseisse avaldus toimunud kuriteo kohta ehk kuriteoavaldus.

Kuriteoavalduse võib teha telefoni teel või isiklikult politseijaoskonnas. Võid teha kuriteoavalduse ka internetis, kui tegemist on väiksema kuriteoga ja sa ei vaja kiiresti politsei abi.

Kui oled kuriteoavalduse teinud, uurib politsei, kas kuritegu on toime pandud.

linkkiPoliisi:
Elektrooniline kuriteoteadesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPoliisi:
Juhised kuriteoavalduse esitamisekssoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOikeusministeriö:
Kriminaalasja menetlemine esimese astme kohtussoome keel | rootsi keel | vene keel | araabia keel

Abi kuriteo ohvrile

Kuriteoohvrite valvekeskus

Kui sina ise või keegi su lähedastest on langenud kuriteo ohvriks ja vajad tuge või praktilist nõu, võid pöörduda Kuriteoohvrite valvekeskuse poole. Kuriteoohvrite valvekeskusel on bürood mitmel pool Soomes.

Kuriteoohvrite valvekeskuse abitelefon soome keeles: 116 006

  • esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 13–21
  • kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 17–21.

Kuriteoohvrite valvekeskusele võid saata küsimusi ka interneti kaudu. Võid küsida soome, inglise ja rootsi keeles.

Kuriteoohvrite valvekeskuse Juristi telefoninõustamiselt võid küsida oma õiguste kohta, kui oled langenud kuriteo ohvriks. Nõustamisnumber 0800 161 177 teenindab esmaspäevast neljapäevani kell 17–19.

linkkiOikeusministeriö:
Voldik "Kui satud kuriteo ohvriks"soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | somaali keel | araabia keel

linkkiRikosuhripäivystys:
Abi kuriteoohvrilesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Abi ja tuge immigrantidest naistelesoome keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | somaali keel | araabia keel | kurdi keel | tai keel

Õigusabi kuriteo ohvrile

Kui su tulud on väiksed või keskmise suurusega, võid saada riigi õigusabi. Kui oled tõsise vägivallakuriteo, lähisuhtevägivalla või seksuaalkuriteo ohver, võid saada riigi õigusabi su tulude suurusest sõltumata.

Lisateavet õigusabi kohta leiad InfoFinlandi alamlehelt Kas vajad juristi?

linkkiRikosuhripäivystys:
Õigusabi kuriteoohvritelesoome keel | rootsi keel

linkkiValtion oikeusaputoimisto:
Teavet õigusabi kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui sind kahtlustatakse kuriteos

Politsei peab teatama, millises kuriteos sind kahtlustatakse. Sul on õigus ka juristi abile ja võid paluda tema ülekuulamisele kaasa. Vajadusel võid paluda ka tasuta tõlgi abi.

15-aastased isikud vastutavad toime pandud kuritegude eest ehk neile võidakse esitada kuritegude eest süüdistus ja määrata karistus.

Ka alla 15-aastaste isikute kuriteo toimepanemisel võivad olla tagajärjed. Alla 15-aastane isik on kohustatud hüvitama tema poolt tekitatud kahjustused. Tema kohta tehakse ka avaldus lastekaitseametnikele ja tema olukord selgitatakse välja koos sotsiaalametnikega.

Lisateavet õigusabi kohta leiad InfoFinlandi alamlehelt Kas vajad juristi?