Elu Soomes

Linnad

Tarvitsetko juristia?
theme icon

Kas vajad juristi?

Juriidilistes küsimustes saad abi juristilt. Ta nõustab sind ja hoolitseb sinu õigused oleksid kaitstud. Juristi võid vajada näiteks:

  • abielulahutuse korral
  • tõsistes kohtuvaidlustes
  • erinevate lepingute, müügilepingute ja testamentide koostamisel
  • kui oled sattunud kuriteo ohvriks või sind kahtlustatakse kuriteos
  • pärimisasjades

Õigusabi

Juristi teenused on tasulised, kuid kui sinu sissetulek on väike või keskmine, võid saada tasuta või osaliselt hüvitatavat õigusabi riigi õigusabibüroost (oikeusaputoimisto). Õigusabi ei anta ühendustele või ettevõtetele. Õigusabi teenuste osutamise otsus tehakse alati iga juhtumi puhul eraldi. Riiklikku õigusabi saab ka inglise keeles ja vajadusel saab kasutada tõlgi teenuseid, Riiklikku õigusabi taotletakse riigi õigusabibüroodest.

Kui sul on õiguskaitsekindlustus (oikeusturvavakuutus), mis hüvitab sinu kulutused, ei ole sul õigust saada riiklikku õigusabi. Õiguskaitsekindlustuse saad osta kindlustusseltsidest.

Soome Advokatuur (Suomen Asianajajaliitto) organiseerib ka paljudes teistes piirkondades tasuta õigusabi ja saad oma juriidilistes probleemides esialgset teavet ja juhendamist.

Erajuristide kontakte võid otsida interneti otsingumootorite abil või Soome Advokatuuri teenusest „Etsi asianajaja“.

Juriidilist abi võid küsida ka Soome Pagulaste Nõustamiskeskusest (Suomen Pakolaisneuvonta), kus antakse ka õigusabi ning nõustatakse varjupaigataotlejaid, pagulasi ja teisi Soomes viibivaid välismaalasi. Kontaktid leiad pagulaste nõustamiskeskuse veebilehelt.

Kui oled sattunud kuriteo ohvriks, võid küsida oma õiguste kohta ja saada nõu ka Kuriteoohvrite Valvekeskuse (Rikosuhripäivystys) Juristi valveteenuse (Juristin puhelinneuvonta) kaudu telefonil 0800 161 177 esmaspäevast neljapäevani kl 17–19.

InfoFinlandi alamlehel Kuriteod leiad teavet selle kohta, mida võid teha, kui satud kuriteo ohvriks.

linkkiOikeusministeriö:
Õigusabisoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | araabia keel

linkkiValtion oikeusaputoimisto:
Teavet õigusabi kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Õigusabi pagulastelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOikeuslaitos:
Õigusabibüroodsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiFinlex:
Soome ajakohane seadusandlussoome keel | rootsi keel

linkkiOikeusministeriö:
Justiitsministeeriumsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
Advokaadidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOikeusministeriö:
Voldik "Kui satud kuriteo ohvriks"soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | somaali keel | araabia keel

linkkiRikosuhripäivystys:
Õigusabi kuriteoohvritelesoome keel | rootsi keel