Elu Soomes

Linnad

Ihmiskauppa ja pakkotyö
theme icon

Inimkaubandus ja sunnitöö

Inimkaubandus (ihmiskauppa) on Soomes kuritegu. Inimkaubandus on näiteks:

 • seksuaalne või majanduslik väärkohtlemine, näiteks sundimine prostitutsioonile või palgata tööle
 • sundabielu ehk abielu, mis ei põhine abikaasade omal tahtel
 • inimorganitega kauplemine
 • ebaseaduslik adopteerimine
 • orja- ja sunnitöö

On tavaline, et inimkaubanduse ohvrit ähvardatakse, talle avaldatakse survet ja tema suhtes kasutatakse vägivalda. Samuti võidakse ähvardada lähedasi.

Inimkaubanduse ohvrid võivad olla naised, lapsed või mehed. Inimkaubandus võib olla organiseerunud kurjategijate poolt korraldatud tegevus, kuid selle taga võib olla ka tuttav, sõber või sugulane.

Teavet töötajate õiguste kohta Soomes leiad InfoFinlandi alamlehelt Töötaja õigused ja kohustused.

Abi inimkaubanduse ohvritele

Kui kahtlustad, et oled inimkaubanduse ohver, on sul õigus saada abi ja kaitset. Võid saada abi näiteks eluaseme, tervishoiuteenuste ja turvalisusega seotud küsimustes. Kui oled Soomes ebaseaduslikult, võib sul olla õigus elamisloale.

Inimkaubanduse ohvreid aitavad:

 • Inimkaubanduse ohvrite abitelefon: 02954 63177 soome, rootsi ja inglise keeles.
 • Võrdõigusvolinik (yhdenvertaisuusvaltuutettu). Klienditeenindus 0295 666 817, E–R kl 10–12, soome, rootsi või inglise keeles.
 • Riigi vastuvõtukeskused (vastaanottokeskus) Oulus ja Joutsenos.

Abi võid otsida ka järgmistest kohtadest:

 • Politsei. Hädaolukordades helista hädaabinumbrile 112.
 • Monika-Naiset Liit, (Monika-Naiset liitto). Jõuvarukeskuse Monika abi telefon teenindab esmaspäevast reedeni kell 9-16 numbril 0800 05058.Telefonile vastavad Jõuvarukeskuse kriisitöötajad. Aitav telefon on mõeldud vägivalda või selle ohtu kogenud sisserändajatest naistele.
 • Turvakodu Mona number 045 639 6274 on avatud 24h.Telefon on mõeldud kriisisituatsioonis olevatele naistele, kes otsivad teed turvakodusse.
 • Helsingi Pro tugipunkt. Soome keeles (09) 2512730, vene ja eesti keeles (09) 25127331
 • Tampere Pro tugipunkt. Soome keeles (03) 3454 2200
 • Kuriteoohvrite Valvekeskuse (Rikosuhripäivystys) abitelefon soome keeles, vastavalt võimalustele ka inglise ja rootsi keeles, E–T kl 13–21 ja K–R kl 17–21. Telefon on 116 006.

InfoFinlandi alamlehtedelt Vägivald ja Kuriteod leiad lisateavet selle kohta, mida võid teha, kui satud vägivalla või kuriteo ohvriks.

Veebilehelt Ihmiskauppa.fi leiad lisateavet inimkaubanduse kohta ja teavet, kust inimkaubanduse ohver võib abi saada.

linkkiSuomen kansallinen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä:
Abi inimkaubanduse ohvritelesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | tai keel | vietnami keel | poola keel | rumeenia keel | bulgaaria

linkkiVõrdõigusvolinik:
Teavet inimkaubanduse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPoliisi:
Politseijaoskondade kontaktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Abi ja tuge immigrantidest naistelesoome keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | somaali keel | araabia keel | kurdi keel | tai keel

linkkiRikosuhripäivystys:
Abi kuriteoohvrilesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPro-tukipiste:
Seksiteenuseid müüvate isikute nõustaminesoome keel | inglise keel

linkkiIhmisoikeusliitto:
Teavet inimõiguste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel