Avioliiton ja parisuhteen ongelmat
theme icon

Abielu- ja paarisuhte probleemid

Paarisuhte probleemid

Paarisuhteprobleeme võib arutada paari- ja pereteraapias. Sellisteks probleemideks võivad olla näiteks suhtlemisraskused, truudusetus või armukadedus ehk hirm teise inimese kaotamise ees. Paari- ja pereteraapiat teevad ja muud abi annavad perenõuandlad (perheneuvola) ja perelepitajad (perheasiain sovittelijat), psühhiaatriapolikliinikud, Kiriku Pereküsimuste Nõustamiskeskus (Kirkon perheasiain neuvottelukeskus) ja Soome Vaimse Tervise Selts (Suomen Mielenterveysseura). Kiriku Pereküsimuste Nõustamiskeskusest võid saada tasuta abi ka inglise ja rootsi keeles, isegi kui sa ei ole kiriku liige.

Vägivalla kohta perekonnas ja paarisuhtes saad teavet InfoFinlandi lehelt Vägivald.

linkkiSuomen evankelis-luterilainen kirkko:
Teavet kiriku perenõustamise kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVäestöliitto:
Abi paarisuhteprobleemide korralsoome keel

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Teavet pereasjade lepitamise kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

Abielulahutus ja laste hooldusõigus

Abielulahutuse avalduse võib esitada kas enda või abikaasa elukohajärgse omavalitsuse esimese astme kohtule. Abielulahutust võid taotleda üksi või koos abikaasaga. Abielu lahutamist taotletakse kaks korda ehk kahes etapis. Kui oled esitanud abielulahutuse avalduse esimese astme kohtule (käräjäoikeus), algab poole aasta pikkune järelemõtlemisaeg. Selle möödumisel tuleb abielulahutust taotleda poole aasta jooksul. Lahutus on ametlik alles siis, kui teine avaldus on rahuldatud.

Kui sul on koos abikaasaga alla 18-aastaseid lapsi, võidakse laste olukord lahendada samaaegselt abielulahutuse taotlemisega. Lepitakse kokku, kellest saab laste hooldaja, kus lapsed elavad ja millal kumbki vanem võib lapsega kohtuda. Ühtlasi võidakse kokku leppida elatises (elatusapu) ehk majanduslikus toetuses, mida teine vanem lapsele maksab. Võite nendes küsimustes abikaasaga kokku leppida või pöörduda valla sotsiaalbüroo (sosiaalitoimisto) poole.

Kui sinu abielu lõppeb, võid vajada nii psüühilist kui juriidilist abi. Juriidilist abi võid küsida õigusabibüroost (oikeusaputoimisto). Psüühilist abi lahutusasjades võid saada näiteks erinevatest lahutatutele mõeldud tugirühmadest. Selliste tugirühmade tegevust organiseerivad näiteks kogudused ja organisatsioonid.

Lasta hooldusõigusega seotud küsimuste kohta loe täiendavalt InfoFinlandi alamlehtedelt Abielulahutus, Üksikvanemaga pere ja Mis on perekond?.

linkkiOikeuslaitos:
Abielulahutuse taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOikeuslaitos:
Õigusabibüroodsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSuomen Asianajajaliitto:
Advokaadidsoome keel | rootsi keel | inglise keel