Elu Soomes

Linnad

Lapsi avoliitossa
theme icon

Vabaabielust sündinud laps

Isaduse tuvastamine (Isyyden tunnustaminen)

Kui te elate vabaabielus ja teile sünnib laps, peab lapse isaduse tuvastama. Kui isadust ei tuvastata, on laps ametlikult isata laps ja ema vastutab üksinda lapse elatise ja hooldamise eest, hoolimata sellest, et elaksite koos. Isadust saab tuvastada raseduse ajal emade nõuandlas. Kui laps on sündinud, saab isadust tõestada oma valla lastekaitseametniku juures. Isaduse tuvastamise kinnitab magistraat.

Isaduse tuvastamise järgselt:

 • võib lapsele anda isa perekonnanime
 • isa võib olla lapse hooldaja kas koos emaga või üksinda. Hooldaja (huoltaja) on isik, kes vastutab lapse hooldamise ja kasvatamise eest.
 • isa on kohustatud osalema lapse ülalpidamises
 • lapsel on pärimisõigus isa- ja isapoolse suguvõsa liinis ja vastupidi
 • isa surma korral on lapsel õigus perepensionile.

Kui isa isadust omaks ei võta, võib ema esitada kohtusse hagi isaduse tuvastamiseks.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Isaduse omaksvõtmine ja tuvastaminesoome keel | rootsi keel

Lapse perekonnanimi vabaabielus

Kui laps sünnib vabaabielust, võib ta saada:

 • ema perekonnanime või
 • isa perekonnanime, kui isadus on tuvastatud, või
 • vanemate ühise perekonnanime või
 • kaheosalise perekonnanime, mis on moodustatud vanemate perekonnanimedest.

Kui vanematel ei ole ühist perekonnanime, kuid neil on ühiseid lapsi, saab laps oma õe või vennaga sama perekonnanime.

Saad taotleda oma vabaabielupartneriga ühist perekonnanime, kui:

 • olete elanud koos vähemalt viis aastat või
 • teil on ühine laps.

Lapsendamine vabaabielus

Vabaabielupaar ei saa ühiselt last lapsendada. Ka vabaabielukaaslase lapse adopteerimine paari ühiseks lapseks ei ole võimalik.

Rahvusvahelised lepingud

Teise Põhjamaa riigi (Rootsi, Norra, Taani ja Island) ametiasutuse poolt kinnitatud isaduse omaksvõtmine kehtib ka Soomes.

Ka väljaspool Põhjamaid toimunud isaduse tuvastamist võidakse Soomes aktsepteerida, kui isaduse tuvastamise otsus kehtib selles riigis, kus see on tehtud ja lapse vanemad on selles riigis elanud.

Väljaspool abielu sündinud lapse staatus on erinevates riikides väga erinev. Soomes omaksvõetud isadus ei pruugi tingimata kehtida lapse või isa päritoluriigis. Küsi täpsemat teavet oma riigi esindusest.

Pärandimaks ja lesepension

Kui vabaabielupaaril on ühine laps, on pärandimaks talle sama nagu abielust sündinud lapsele.

Kui vabaabielukaaslane sureb, siis vabaabielukaaslase lapsed võivad saada Kelast lesepensioni.