Muut tuet perheille
theme icon

Muud toetused peredele

Pered võivad saada elamiseks erinevaid toetusi. Enamiku toetuste saamise eelduseks on kuulumine Soome sotsiaalkaitse alla või et taotlejal oleks koduvald Soomes.

Perekond, kellel ei piisa sissetulekust korteriüüri maksmiseks või omandkorteri kulude katteks, võib taotleda Kelast üldist eluasemetoetust.

Lapse hooldaja, kes on pensionil, võib taotleda Kelast oma pensionile lapselisa. Kela maksab lapselisa lapse 16-aastaseks saamiseni.

Pere võib taotleda toimetulekutoetust, kui perel on majanduslikke probleeme, millest muul viisil välja ei tulda. Toimetulekutoetust taotletakse Kelast.

Kui hooldad kodus pereliiget, kes on krooniline haige, puudega või vanur, võib sinu koduvald maksta sulle omastehooldustoetust (omaishoidontuki). Omastehooldustoetust võid taotleda oma valla sotsiaalbüroost. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Majanduslik toetus ning lehe Eakad alalõigust Kui hooldad omast kodus.

InfoFinlandi lehel Ühe vanemaga pere tutvustatakse, millist toetust lapsega koos elav hooldaja võib saada, kui vanemad ei ela koos. Elatis on makse, millega lahus elav vanem osaleb lapse kulude kandmises. See vanem, kes lapsega koos ei ela, maksab elatist sellele vanemale, kelle juures laps elab.

linkkiKela:
Lapselisasoome keel | rootsi keel | inglise keel