Elu Soomes

Linnad

Lapsen hoito
theme icon

Lapse hoidmine

Lapsehoiu valikud Soomes on

 • omavalitsuse laste päevahoid
 • erapäevahoid
 • lapse hoidmine kodus

Üldiselt on üks vanematest lapsega kodus vähemalt lapsehoolduspuhkuse (vanhempainvapaa) aja ehk kuni lapse 9-kuuseks saamiseni. Kui hoiad last kodus ka pärast seda, on sul õigus saada töölt palgata lapsehoolduspuhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Lisateavet puhkuse kohta leiad InfoFinlandi lehelt Vanemapuhkused. Lapse koduhoiu majanduslikku toetust saad taotleda Kelast. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Toetus lapse hoidmiseks kodus.

Päevahoid on mõeldud eelkooliealistele lastele. Päevahoid ei tähenda ainult laste hoidmist, vaid alusharidust (varhaiskasvatus). See tähendab kasvatamist, õpetamist ja hoidmist pedagoogiliselt kavandatud ja täpselt läbimõeldud eesmärkide alusel. Alushariduse valdkonnas töötavad vastava haridusega alushariduse pedagoogid ja lapsehoidjad.

Omavalitsuse laste päevahoid

Kui sul on koduvald Soomes, saad taotleda lapsele kohaliku omavalitsuse lasteaiakohta lapsehoolduspuhkuse järel. Sel ajal on laps umbes üheksa kuud vana. Kui sul ei ole Soomes koduvalda, loetakse sind selle valla elanikuks, kus sa elad.

Kui mõlemad vanemad käivad tööl, on lapsel õigus saada koolieelse kasvatuse raames pakutavate teenuste hulgast kogupäevateenust.

Kui üks vanematest on kodune, sõltub õigus koolieelse kasvatuse teenustele koduvallast.

 • Mõnes omavalitsuses võib lapsel olla õigus koolieelse kasvatuse kogupäevateenusele ka siis, kui üks vanematest on kodune.
 • Mõnes omavalitsuses on lapsel õigus saada 20 tundi koolieelse kasvatuse teenust, kui üks vanematest on kodune. Pere võib siiski taotleda koolieelse kasvatuse kogupäevateenust, kui laps vajab spetsiaalset toetamist, näiteks soome keele õppimiseks või pere keerulise olukorra tõttu.

Saad taotleda omavalitsuse lapse päevahoidu

 • lasteaias (päiväkoti)
 • rühmaperepäevahoius (ryhmäperhepäivähoito)
 • perepäevahoius (perhepäivähoito)

Lastepäevakodudes on lapsed enamasti rühmades, kus on 3–4 hoidjat. Rühmas on tavaliselt 12–24 last. Laste arv oleneb vanusest ja hoidjate arvust rühmas.

Rühmaperepäevahoius on 2–3 hoidjat. Rühmas tohib iga hoidja kohta olla neli last.

Perepäevahoid tähendab, et hoidja hoiab lapsi oma kodus. Hoidja võib hoida korraga nelja last. Lisaks võib ta hoida näiteks ühte algkooliealist last. Mõned perepäevahoidjad hoiavad lapsi rühma laste kodudes.

Lapsele tuleb lasteaiakohta taotleda vähemalt neli kuud enne päevahoiu algust kui seda vajate. Kui vanemad saavad töö- või õppekoha, võib lasteaiakoha saada kahe nädalaga.

Omavalitsuse päevahoiu tasu suurus oleneb pere sissetulekutest ja sellest, kui kaua laps päevahoius viibib. Ühe lapse päevahoiutasu võib olla maksimaalselt 290 eurot kuus. Sama pere laste pealt saab soodustust. Kui pere sissetulek on väga väike, võib päevahoid olla perele tasuta. Küsi lisateavet oma kohaliku omavalitsuse nõustamisteenuste kaudu.

Erapäevahoid

Erapäevahoid võidakse organiseerida

 • eralastepäevakodus või rühmaperepäevakodus
 • perepäevahoiuna või
 • pere võib palgata hoidja oma koju

Erapäevahoiu kohta taotletakse lapsele otse päeva- või rühmapäevakodust.

Samuti võid otsida eraperepäevahoidja, kes hoiab lapsi kodus, või palgata hoidja oma koju. Kui palkad hoidja oma koju, saab sinust tööandja ja pead tegelema ka tööandja kohustustega. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Tööandja õigused ja kohustused. Pere võib palgata hoidja koju ka koos teise perega.

Vald valvab erapäevahoiu järele. Teavet erinevate variantide kohta saad laste päevahoiu eest vastutavalt vallaametnikult.

Erapäevahoiu hinnad varieeruvad. Erapäevahoiu puhul võib siiski saada toetust Kelast. Sellisel juhul ei pruugi erapäevahoid olla oluliselt kallim omavalitsuse laste päevahoiust .

Erahoiu toetus

Kui lapsel on koduvald Soomes, saad taotleda erapäevahoiu toetust Kelast. Päevahoiu teenusepakkujal peab olema valla heakskiit.

Erapäevahoiu toetust (yksityisen hoidon tuki) saad taotleda, kui

 • eelkooliealine laps on eralasteaias või
 • lapsel on erahoidja.

Erahoiu toetust ei saa taotleda, kui hoidja on lapse pereliige või kui laps ja hoidja elavad samas kodus. Erahoiu toetust ei ole võimalik saada, kui laps on omavalitsuse laste päevahoius.

Toetuse suurus sõltub muu hulgas pere sissetulekutest ja omavalitsusest, kus pere elab.

Kela maksab toetuse otse sinu palgatud hoidjale või muule päevahoiu teenusepakkujale. Erahoiu toetus on maksustatav tulu. Erahoiu toetust ei maksta välisriikidesse.

Tutvu lastehoiu toetustega Kela veebilehel.

Kelal on telefooniteenindus lastega peredele. Sinna saab helistada esmaspäevast reedeni kl 8.00–18.00

 • soome keeles +358 (0)20 692 206
 • rootsi ja inglise keeles +358 (0)20 692 226

Kela büroodes teenindatakse tõlgi vahendusel ka teistes keeltes.

linkkiKela:
Erahoiu toetussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Mis päevahoius toimub?

Päevahoiu päev on sisustatud mitmekülgsete tegevustega, sh näiteks mängud, kehaline kasvatus, tegevused vabas õhus, muusika, meisterdamine ja retked. Päeva kuulub ka lõunauinak. Tegevuse eesmärk on toetada lapse arengut ja õppimist. Laps õpib päevahoius ka sotsiaalseid oskusi. Kui lapse emakeel on mõni võõrkeel, saab laps toetust soome või rootsi keele õppimisel. Laps võib saada ka eripedagoogika valdkonda kuuluvat kasvatust ja õpet, kui ta seda vajab.

Päevahoid ei ole siiski kool. Lapsed ei õpi õppeaineid ning neil ei ole õppetunde.

Lapsed söövad lasteaias kolm korda: hommiku- ja lõunasööki ning oodet. Kui sinu lapsel on mingi erimenüü, räägi sellest päevahoius.

Päevahoius arvestatakse pere usuliste veendumustega ja vaadetega. Päevahoiu töötajad ja perepäevahoidjad küsivad vanematelt, kuidas seda arvestada.

Mõnedes piirkondades on päevakodusid, kus räägitakse mõnda muud keelt kui soome või rootsi keelt.

Reeglina algavad päevahoiu päevad hommikul ja lõppevad pärastlõunal. Mõned lasteaiad ja perepäevahoidjad pakuvad lapsehoidu ööpäev läbi, kui see on vajalik vanemate töö või õpingute tõttu.

linkkiSuomen pakolaisapu:
Lasteaiasõnastiksomaali keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel

Ajutine lastehoiuabi

Mannerheimi Lastekaitseliidu kohalike ühenduste kaudu võid leida lapsele ajutiselt hoidja koju. Lastehoiuabi on tasuline. Hindadega tutvu MLL-i veebilehel. Võta arvesse, et kui palkad oma koju hoidja, pead hoolt kandma ka tööandja kohustuste eest. Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Tööandja õigused ja kohustused.

Ringid

Kohalikud omavalitsused, organisatsioonid ja kogudused organiseerivad lastele päevaringe. Ka mänguväljakutel organiseeritakse laste tegevusringe. Ringi tegevus kestab tavaliselt paar tundi.

Avatud päevakodus võid käia lapsega kaasas. Tegevused kestavad korraga paar tundi. Avatud päevakodu on tasuta.

Ringides ja avatud päevahoius juhindu mängitakse, lauldakse, meisterdatakse ja tehakse muid tegevusi.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Teavet päevahoiu kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHoitopaikka.net:
Teavet erapäevahoiu kohtasoome keel