Elu Soomes

Linnad

Sukunimestä päättäminen
theme icon

Perekonnanime otsustamine

Perekonnanime määramisel kohaldatakse Soome seadust, kui sinu elukoht on Soomes. Nii toimitakse isegi juhul, kui Sul ei ole Soome kodakondsust.

Abiellumisel võite otsustada, kas soovite võtta ühise perekonnanime või säilitada kumbki oma perekonnanime.

Kui soovite ühist perekonnanime, võite valida ühiseks perekonnanimeks emma-kumma abikaasa perekonnanime. Teatage abielu registreerijale blanketil ”Perekonnanime valik seoses abielu registreerimisega“, millist perekonnanime hakkate kasutama. Blanketi saab magistraadist või magistraadi veebilehelt. Perekonnanimeks ei saa valida nime, mille abikaasa on saanud varasema abielu alusel.

Abikaasa, kelle perekonnanimi muutub, võib võtta personaalselt kasutusele ka kaheosalise perekonnanime, näiteks Virtanen-Smith. Kaheosalist perekonnanime ei ole võimalik võtta ühiskasutusse.

Ühiseks perekonnanimeks võib valida ka täiesti uue nime. Sellisel juhul ei piisa vaid teatest, vaid uut perekonnanime tuleb magistraadist eraldi taotleda nimemuutmise taotlusega.

Kui soovite mõlemad jätta oma perekonnanime, ei pea te sellest abielu registreerijat eelnevalt teavitama.

Justiitsministeeriumi voldikus „Abikaasa perekonnanimi ja lapse perekonnanimi (Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi –esite) tutvustatakse, mil viisil võib perekonnanimi abielu sõlmimisega seoses muutuda. Perekonnanime puudutavad küsimused on sätestatud nimeseaduses. Nimeseaduse täistekst on leitav veebilehelt Finlex.

linkkiOikeusministeriö:
Voldik "Abikaasa perekonnanimi ja lapse perekonnanimi"soome keel | rootsi keel

linkkiMaistraatti:
Blankett "Perekonnanime valik seoses abielu registreerimisega"soome keel | rootsi keel

linkkiMaistraatti:
Nimemuutmise taotlussoome keel

linkkiFinlex:
Nimeseadussoome keel | rootsi keel

Perekonnanime muutmine abielu ajal

Kui sul on kaheosaline perekonnanimi, näiteks Virtanen-Smith, võid abielu jooksul esimesest perekonnanimest loobuda. Kaheosalise perekonnanime võid võtta ka abielu ajal. Sellest tuleb magistraati kirjalikult teavitada.

linkkiMaistraatti:
Perekonnanime teatissoome keel | rootsi keel

Teave oma koduriigi ametiasutustele (välisriigi kodanik)

Kui sinu perekonnanimi muutub, pead sellest teavitama ka oma riigi esindust, et saaksid passi uue nimega ja ametiasutustel oleksid mõlemas riigis ühesugused andmed. Lisateavet küsi oma riigi esindusest. Esinduste kontaktandmed on leitavad välisministeeriumi veebilehelt.

Lisateave lapse perekonnanime kohta InfoFinlandi alamlehel Meelespea vanematele.

Lisateave perekonnanime kohta abielulahutuse korral InfoFinlandi alamlehel Abielulahutus.

linkkiUlkoministeriö:
Välisriikide esindused Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel