Elu Soomes

Linnad

Sukunimestä päättäminen
theme icon

Perekonnanime otsustamine

Perekonnanime määramisel kohaldatakse Soome seadust, kui sinu elukoht on Soomes. Nii toimitakse isegi juhul, kui sul ei ole Soome kodakondsust.

Abiellumisel peate otsustama, milline saab olema teie perekonnanimi.

Võite:

  • võtta ühise perekonnanime või
  • jätta kumbki oma perekonnanime või
  • moodustada oma perekonnanimedest kaheosalise perekonnanime.

Kaheosalises perekonnanimes on esindatud teie mõlemad perekonnanimed, näiteks Virtanen-Smith. Perekonnanimed võib kirjutada ka eraldi ilma sidekriipsuta.

Võite valida ühiseks perekonnanimeks ka täiesti uue nime. Taotlege uut perekonnanime magistraadist nime muutmise avalduse alusel.

Perekonnanimeks ei saa valida nime, mille abikaasa on saanud varasema abielu alusel.

Valige perekonnanimi juba siis, kui taotlete abiellumist takistavate asjaolude uurimist. Teavitage sellest magistraati. Blanketi saab magistraadist või magistraadi veebilehelt.

linkkiOikeusministeriö:
Voldik "Abikaasa perekonnanimi ja lapse perekonnanimi"soome keel | rootsi keel | inglise keel

Perekonnanime muutmine abielu ajal

Kui sul on kaheosaline perekonnanimi, näiteks Virtanen-Smith, võid abielu jooksul ükskõik kummast perekonnanimest loobuda. Võid kaheosalise perekonnanime kasutusele võtta ka abielu ajal. Esita selle kohta magistraadile kirjalik avaldus.

Teave oma koduriigi ametiasutustele (välisriigi kodanik)

Kui sinu perekonnanimi muutub, pead sellest teavitama ka oma riigi esindust, et saaksid passi uue nimega ja ametiasutustel oleksid mõlemas riigis ühesugused andmed. Lisateavet küsi oma riigi esindusest. Esinduste kontaktandmed on leitavad välisministeeriumi veebilehelt.

Lisateave lapse perekonnanime kohta alamlehel Kui laps sünnib Soomes.

Lisateave perekonnanime kohta abielulahutuse korral alamlehel Abielulahutus.

linkkiUlkoministeriö:
Välisriikide esindused Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel