Elu Soomes

Linnad

Avioliiton esteiden tutkinta
theme icon

Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimine

Enne abielu sõlmimist peate kirjalikult taotlema abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist (esteiden tutkiminen). Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist teostab magistraat (maistraatti). Kirjaliku taotluse võib esitada ükskõik millisele magistraadile. Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimine on tasuta.

Kui üks teist on Evangeelse Luterliku Kiriku või Õigeusu Kiriku liige, võite taotleda abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist ka koguduselt.

Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimine on kohustuslik, ilma selleta ei ole võimalik paari registreerida. Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimisel selgub, kas näiteks üks abielluda soovivatest pooltest on juba kellegi teisega abielus.

Soomes kestab abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimine umbes nädala. Uurimistulemused kehtivad neli kuud. Kui abielu selle aja jooksul ei sõlmita, tuleb teostada uus abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimine. Uurimistõend peab olema laulatustseremoonial kaasas.

Abikaasaks Soome

Abielu sõlmimist takistavaid asjaolusid uuritakse Soome seaduse järgi, kui oled Soome kodanik ja elad alaliselt Soomes ja sinu andmed on rahvastikuregistrist leitavad.

Kui välismaalasest abikaasa andmeid ei ole võimalik rahvastikuregistrist kontrollida, peab ta esitama magistraadile abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimiseks lähteriigi ameti poolt väljastatud tõendi. Selleks tasub aega varuda, sest erinevate riikide praktika on erinev. Lisateavet vajalike tõendite kohta saad küsida magistraadist.

Lisaks vajab välisriigist pärit partner isikut tõendavat dokumenti, tõendit perekonnaseisu kohta (vallaline, lahutatud, lesk) ja mõlemad peavad olema apostillitud. Apostill tõendab, et ametiasutuse poolt väljastatud dokumendi on väljastanud pädev isik.

Igas konventsiooniosalises (nn Haagi apostillikonventsioon) riigis on olemas apostilli väljastav ametiasutus. Konventsiooniosaliste riikide ingliskeelne nimekiri on leitav Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi veebilehelt. Teistest riikidest toodavatel dokumentidel peab olema dokumendi õigsust tõendav tempel, mida tuleb taotleda konkreetse riigi välisministeeriumist ja sellele lisaks konkreetses riigis asuvast Soome esindusest. Küsi lisateavet oma riigi esindusest.

linkkiMaistraatti:
Magistraatide kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaistraatti:
Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimise taotlussoome keel | rootsi keel

linkkiHaagin kansainvälinen yksityisoikeus:
Konventsiooniosalised riigid (Haagi apostillikonventsioon)inglise keel | prantsuse keel | hispaania keel | saksa keel | portugali keel