Elu Soomes

Linnad

Avioliittoon vihkiminen
theme icon

Abielu sõlmimine

Abielu võib sõlmida:

  • magistraadis abielu registreerimisega või
  • kirikliku laulatusega.

Abielu sõlmimisel peavad kohal viibima mõlemad abiellujad. Lisaks peab kohal olema vähemalt kaks tunnistajat.

Abielu registreerimine

Abielu võib seaduse järgi registreerida magistraadis (maistraatti) töötav registripidaja või esimese astme kohtus (käräjäoikeus) töötav vanemkohtunik või kohtunik. Broneeri abielu registreerimise aeg magistraadist või esimese astme kohtust varakult enne pulmapäeva.

Abielu registreerimine on tasuta, kui see toimub magistraadi või esimese astme kohtu ruumides tööajal. Eraldi kokkuleppel võib registreerimise läbi viia ka mujal, näiteks kodus või peoruumides. Sel juhul võetakse eraldi tasu.

Abielu registreerimiseks on õigus igaühel, ka neil, kes kuuluvad mõnda usuühendusse.

Üldandmed abielu registreerimise kohta on leitavad magistraadi veebilehelt.

linkkiMaistraatti:
Laulataminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaistraatti:
Magistraatide kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOikeuslaitos:
Esimese astme kohtute kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kiriklik laulatus

Kirikliku laulatuse võib läbi viia:

  • Evangeelses Luterlikus Kirikus (evankelis-luterilainen kirkko)
  • Õigeusu Kirikus (ortodoksinen kirkko) või
  • mõnes muus Soomes registreeritud usulises ühenduses.

Iga usuline ühendus määrab ise kindlaks, millised tingimused abielu laulatamisega seonduvad ja milline on abielutseremoonia. Kui abikaasad ei ole sama usku, viiakse abielu registreerimine läbi magistraadis ja abielu võidakse õnnistada kirikus. Luterlikus kirikus võib laulatada kristlikesse usunditesse kuuluvaid paare, näiteks luterlane ja õigeusklik.

linkkiEvankelis-luterilainen kirkko:
Teavet abielu kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSuomen ortodoksinen kirkko:
Soome Õigeusu Kiriksoome keel | rootsi keel | vene keel

linkkiVapaa-ajattelijain liitto ry:
Registreeritud usulised ühendused, kellel on laulatamise õigussoome keel

Välisriigi kodanikud

Magistraatides registreeritakse ka välisriigi kodanike abielusid. Soomes viiakse abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimine läbi alati enne abiellumist. Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimine.

Mõju elamisloale ja kodakondsusele

Soomes elava Soome või mõne muu riigi kodaniku abikaasa või elukaaslane või registreeritud kooselupartner võib saada Soome elamisloa. Püsiva elamisloa võib saada siis, kui abielu on kestnud viis aastat.

Loe teema kohta lisaks InfoFinlandi alamlehelt Elamisluba abikaasale.

Soome kodakondsust ei ole võimalik saada abielu kaudu.

Välisriigis sõlmitud abielu kohta magistraadis registrikande tegemine

Välisriigis sõlmitud abielu on Soomes ametlik alles peale seda, kui selle kohta on tehtud Soomes registrikanne.

Kui abielu on sõlmitud välisriigis, tuleb selle kohta esitada magistraadile registrikande tegemiseks legaliseeritud ja tõlgitud tõend. Välisriigis elav Soome kodanik võib saata abiellumisdokumendid ka sealsele Soome esindusele, kes edastab dokumendid Soomes asuvale magistraadile.

Soomes elavate isikute põhiandmed kantakse rahvastikuregistrisse. Registriandmed on nimi, sünniaeg, kodakondsus, perekonnaseis ja aadress. Välismaalane peab seaduse järgi teatama registrile sarnaselt Soome kodanikuga samad andmed, kui ta viibib Soomes vähemalt aasta.

linkkiMaistraatti:
Blankett "Välisriigis sõlmitud abielu kohta registrikande tegemine"soome keel | inglise keel