Elu Soomes

Linnad

Muutto pois Suomesta
theme icon

Soomest ärakolimine

Teavita ärakolimisest ametiasutusi

Kui kolid Soomest välisriiki, pead sa ärakolimisest teavitama magistraati (maistraatti). Võid esitada kolimisteate veebis või blanketil, mille saad magistraadist või postkontorist.

Kui kolid Soomest alaliselt ära või viibid kaks aastat järjest välismaal, siis sinu elamisluba tühistatakse. Võid esitada Immigratsiooniametile (Maahanmuuttovirasto) taotluse, et elamisluba ei tühistataks. Taotluse pead esitama enne seda kui oled välisriigis kaks aastat elanud.

Lisateavet teema kohta leiad InfoFinlandi alamlehelt Kas ma võin elamisloa kaotada?

Välisriiki kolimine ja sotsiaalne kaitse

Kui kolid välismaale elama või lähed Soomest ära pikemaks ajaks kui lühikeseks puhkusereisiks, pead sellest teatama Kelale ehk Rahvapensioniametile (Kela). Kui kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla ja lähed välismaale maksimaalselt aastaks, siis säilib sinu õigus Soome sotsiaalsele kaitsele ka sinu välismaal viibimise ajal.

Kui lähed tööle EL-i riiki või EMP riiki, lähed üle oma töökohariigi sotsiaalkaitse alla, isegi kui töötamine kestab alla aasta. Sel juhul ei saa sa kuuluda Soome sotsiaalse kaitse alla.

Kui kolid välisriiki pikemaks ajaks kui aastaks, siis peetakse sinu ärakolimist alaliseks. Sel juhul lõppevad sinu õigused Soome sotsiaalsele kaitsele, kui Soomest ära kolid. Mõnel juhul võid siiski säilitada oma õigused Soome sotsiaalsele kaitsele, isegi kui oled välisriigis üle aasta. See võimalus puudutab näiteks õppureid. Samuti puudutab see töötajaid, keda Soome tööandja on saatnud välisriiki töölähetusse.

Eelduseks on, et oled edastanud vastavasisulise taotluse aasta jooksul alates välisriiki minekust.

Kui asud elama EL-i või EMP riiki või Šveitsi lähetatud töötajana (lähetetty työntekijä), peab sinu tööandja tooma sulle Pensionikindlustuskeskusest (Eläketurvakeskus) tõendi E101/A1. See tuleb võtta enne välisriiki minemist. Tõendi abil võid näidata, et kuulud vaatamata välisriigis töötamisele Soome sotsiaalse kaitse alla.

Kui oled välismaal, võib sinu sotsiaalset kaitset mõjutada näiteks õpingute või töötamise alustamine. Teavita tingimuste muutumisest alati Rahvapensioniametit (Kela).

Lisateavet Soome sotsiaalkaitse kohta leiad Kela veebilehelt ja InfoFinlandi alamlehelt Soome sotsiaalne kaitse.

Pagulaste, varjupaigataotlejate ja sisserändajate vabatahtlik tagasipöördumine

Kui soovid oma kodumaale tagasi pöörduda, võid teatud juhtudel saada selle jaoks vabatahtliku tagasipöördumise toetust. Toetus on kas raha või teenus. Rahasumma suurus sõltub sellest mis riiki naased. Teenus on näiteks see, et saad abi korteri või töökoha otsimisel selles riigis, kuhu naased.

Võid saada toetust, juhul kui:

  • oled turvakohataotleja ja sinu taotluse käsitlemine on pooleli
  • oled saanud oma turvakohataotlusele eitava otsuse
  • oled inimkaubanduse ohver ja sinul ei ole koduvalda Soomes
  • sinul on ajutine elamisluba riigist väljasaatmise tõkestamise tõttu
  • oled saanud ajutise kaitse
  • sinu rahvusvahelise kaitse staatus Soomes on tühistatud või lõpetatud ja sind on otsustatud välja saata.

Kui sa oled vastuvõtukeskuse klient, võid taotleda vabatahtliku tagasipöördumise toetust oma vastuvõtukeskusest. Kui sa ei ole vastuvõtukeskuse klient, võid taotleda toetust Immigratsiooniametist.

linkkiMuuttoilmoitus.fi:
Kolimisteadesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisloa tühistaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Välisriiki elama asumine ja sotsiaalne kaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Vabatahtlik tagasipöörduminesoome keel | rootsi keel | inglise keel