Elu Soomes

Linnad

Ulkomaiset tutkinnot Suomessa
theme icon

Välismaal omandatud haridus Soomes

Kui oled omandanud hariduse või kvalifikatsiooni välisriigis, võib sul olla kasu hariduse või kvalifikatsiooni kõrvutamisest (tutkinnon rinnastaminen), kutsepädevuse tunnustamisest (ammattipätevyyden tunnustaminen), kutsealal tegutsemise õiguse hankimisest (ammatinharjoittamisoikeuden hankkiminen) või kompetentsipõhisest kutseeksamist (näyttötutkinto).

Hariduse ja kvalifikatsiooni vastavus ja tunnustamine

Hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamine (tutkinnon tunnustaminen) tähendab otsust, millise pädevuse annab välisriigis saadud diplom töö või õppekoha taotlemisel Soomes. Hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamine on tasuline ja seda taotletakse Haridusametist (Opetushallitus). Kui kandideerid õppekohale, siis hariduse tunnustamist ei ole tingimata vaja.

Kutsealane tunnustamine ja kutsealal tegutsemise õigus

Avaliku sektori (riik ja omavalitsused) ametikohtadele kandideerivad isikud peavad vastama haridusele kehtestatud pädevusnõuetele. Kui välisriigis õppinud isik kandideerib nendele ametikohtadele, vajab ta Haridusameti otsust, millise ametipädevuse haridus annab.

Reguleeritud kutse (säännelty ammatti) tähendab ametit, kuhu kandideerival isikul peab olema seadusega sätestatud teatud haridustase või läbitud teatud õpingud. Reguleeritud kutsete hulka kuuluvad nii avaliku sektori ametid kui ka kutsealad, mille puhul nõutakse kutsealal tegutsemise õigust. Näiteks tervishoiu ja merenduse kutsealade puhul on nõutav kutsealal tegutsemise õigus.

Kui sul on välisriigis saadud ja Soomes reguleeritud kutse diplom, vajad kutseala eest vastutava ametkonna otsust, enne kui võid Soomes asuda oma kutsealal tegutsema. Haridusameti veebilehel on reguleeritud kutsete ja nende eest vastutavate ametkondade nimekiri.

Erasektori tööandja hindab ise, kas ta aktsepteerib töötaja välisriigi haridust või kvalifikatsiooni. Erasektoris ei nõuta tunnustamise otsust, kuid sellest võib tööle kandideerimisel kasu olla.

Haridusamet annab ka välisriikide kutsekvalifikatsioonide kohta ekspertarvamusi. Arvamus ei anna ametikoha pädevust Soomes. See võib siiski olla abiks tööle kandideerimisel või koolituskoha taotlemisel, sest selles kirjeldatakse välisriigis läbitud koolituse sisu ja taset.

Akadeemiline tunnustamine

Kui soovid jätkata õpinguid Soomes, siis võidakse võtta arvesse sinu poolt läbitud õpinguid akadeemilise tunnustamise (akateeminen tunnustaminen) kaudu.

Hariduse akadeemiline tunnustamine tähendab:

  • õppesse kandideerimist välisriigi õpingute alusel
  • välisriigi õpingute aktsepteerimist Soomes omandatava hariduse või kvalifikatsiooni osana.

Õppeasutused otsustavad ise õppurite valiku ning samuti selle, kas nad aktsepteerivad välisriigi õpinguid ühe osana Soomes omandatavast haridusest või kvalifikatsioonist. Küsi lisateavet otse õppeasutusest, kuhu soovid õppima minna.

linkkiOpetushallitus:
Hariduse ja diplomite tunnustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpetushallitus :
Voldik hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise kohta(pdf, 102,14 kt)soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | hispaania keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel

linkkiOpetushallitus :
Skeem hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamise kohta(pdf, 410,87 kt)soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Hariduse ja diplomite tunnustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpetushallitus:
Reguleeritud kutsedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpetushallitus:
Otsused välisriigi kutsehariduse ja -diplomite kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel