Opiskelu harrastuksena
theme icon

Õppimine kui harrastus

Õppimine ei tähenda ainult kutse omandamist. Õppimine võib olla sulle ka harrastus. Võid õppida paljudes erinevates õppeasutustes: avatud ülikoolis (avoin yliopisto) või avatud kutsekõrgkoolis (avoin ammattikorkeakoulu), suveülikoolis (kesäyliopisto), väärikate ehk eakate ülikoolis (ikäihmisten yliopisto), rahvaülikoolis (kansalaisopisto), töörahvaülikoolis (työväenopisto) ja rahvakoolis (kansanopisto). Õppimine on üldjuhul tasuline.

Paljud neist õppeasutustest pakuvad immigrantidele soome ja rootsi keele õpet. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome ja rootsi keel. Võid õppida ka paljusid muid keeli, näiteks inglise või prantsuse keelt.

Rahvaülikoolides võid omandada ka kutseharidust.

Avatud ülikool ja avatud kutsekõrgkool

Avatud ülikool (avoin yliopisto) ja avatud kutsekõrgkool (avoin ammattikorkeakoulu) pakuvad ülikooli ja kutsekõrgkooli kursusi. Avatud kõrgkoolides võivad õppida kõik soovijad. Avatud kõrgkoolides võid õppida ka siis, kui sul ei ole mis tahes haridust tõendavat diplomit või kvalifikatsiooni.

Võid õppida avatud kõrgkoolis:

  • kui õppimine on sulle hobiks
  • kui soovid kõrgkoolis mingit konkreetset ainet õppida
  • kui soovid süvendada oma teadmisi ja kutseoskusi

Avatud kõrgkoolides ei ole sisseastumiseksameid. Kevadkursustele saad registreeruda aasta alguses ja sügiskursustele suve lõpus. Registreeru otse soovitud kursusele. Saad valida üksikuid kursusi või ka suurema õppekava.

Avatud kõrgkoolides saab paindlikult õppida. Sul on võimalus käia kursustel päeval, õhtuti või nädalavahetustel. Samuti võid õppida internetis.

Õppimine avatud kõrgkoolides ei ole täiskoormusega õpe. Seega ei saa sa avatud kõrgkoolides õppides õppetoetust (opintotuki) ega õppuri soodustusi.

Õppimine avatud kõrgkoolis aitab kaasa õpingutele. Kui saad sisse kutsekõrgkooli, ei pea sa enam läbima neid kursusi, mis on sul avatud kutsekõrgkoolis läbitud. Kui oled õppinud avatud ülikoolis ja esitad ülikooli sisseastumisavalduse, siis laienevad sulle eraldi sisseastumistingimused (erillinen haku).

linkkiOpintopolku.fi:
Teavet avatud kutsekõrgkooli kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpintopolku.fi:
Teavet avatud ülikooli kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Suveülikool

Suveülikooli (kesäyliopisto) kursused on üsna samalaadsed nagu avatud ülikoolis. Suveülikoolis võib õppida lisaks suvele ka muul ajal. Lisaks ülikoolikursustele organiseerivad suveülikoolid ka muud õpet, näiteks:

  • kutsealast täiendõpet (täydennyskoulutus)
  • tööjõukoolitust (työvoimakoulutus)
  • ettevalmistuskursusi (abikurssit) gümnaasiumiõpilastele, kes valmistuvad küpsuseksamiteks
  • soome keele kursusi immigrantidele

Pakutavate kursuste valik varieerub. Küsi täpsemat teavet kursuste kohta lähimast suveülikoolist.

linkkiOpintopolku.fi:
Infot suveülikoolidestsoome keel | rootsi keel

linkkiSuomen kesäyliopistot:
Teavet suveülikooli kohtasoome keel

Väärikate ehk eakate ülikool

Väärikate ehk eakate ülikool (ikäihmisten yliopisto) on mõeldud üle 60-aastastele inimestele. Loengud on avatud loomulikult kõigile. Väärikate ülikooli õpe on osa avatud ülikooli tegevusest.

Väärikate ülikool organiseerib loengusarju, kursusi ja õppereise. Küsi lisateavet eakate ülikooli kohta lähimast avatud ülikooli büroost.

Rahva- ja töörahvaülikoolid

Soomes on palju rahvaülikoole (kansalaisopisto) ja töörahvaülikoole (työväenopisto). Võid seal õppida keeli, käsitööd, toiduvalmistamist, maalikunsti, teha käsitööd ja ning tegeleda kehakultuuriga. Rahvaülikoolid ja töörahvaülikoolid pakuvad hobiõpet. Neis ei ole võimalik sooritada kutseõpet.

Rahva- ja töörahvaülikoolid korraldavad soome keele kursusi immigrantidele. Küsi kursuste kohta lisateavet lähimast rahva- või töörahvaülikoolist.

Taotlemise kord on erinev. Üldjuhul esitatakse avaldus kevadõppesse aasta alguses ja sügisestele kursustele suve lõpus. Küsi avalduste esitamise aegu rahva- või töörahvaülikooli õppebüroost.

linkkiOpintopolku.fi:
Infot rahvaõpistutest ja rahvaülikoolidestsoome keel | rootsi keel

linkkiKansalaisopistojen liitto:
Rahvaülikoolid Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | somaali keel | türgi keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | tai keel | vietnami keel

Rahvakoolid

Rahvakoolid (kansanopisto) pakuvad nii hobikursusi kui kutseõpet. Rahvakooli taustal võib tegutseda mõni organisatsioon, aga see võib olla ka iseseisev õppeasutus.

Rahvakoolis võid omandada kutsehariduse. Rahvakoolis on võimalik õppida näiteks veterinaartöötajaks või massööriks.

Rahvakoolid korraldavad palju immigrantidele suunatud õpet. Võid õppida rahvakoolis soome keelt või osaleda ettevalmistavas õppes.

Rahvakoolid korraldavad kahesugust õpet – lühikursusi (lyhytkurssi) ja pikki õppeprogramme (pitkä opintolinja). Lühikursused on kõigile avatud ja ei ole vaja taotleda kursustele pääsu eraldi avaldusega. Piisab lihtsalt registreerumisest.

Pikad õppeprogrammid on mõeldud kutsehariduse omandamiseks. Need kestavad pool aastat kuni aasta. Pikkade õppeprogrammide läbimiseks tuleb esitada eraldi avaldus. Rahvakoolide sisseastumistingimused ja avalduse esitamise tähtajad on erinevad. Küsi sisseastumistingimuste ja avalduste esitamise korra kohta lisateavet rahvakooli õppebüroost.

linkkiOpintopolku.fi:
Infot rahvaõpistutestsoome keel | rootsi keel

linkkiSuomen Kansanopistoyhdistys:
Teavet rahvakoolide kohtasoome keel

linkkiSuomen Kansanopistoyhdistys:
Rahvakoolide kursused immigrantidelesoome keel | rootsi keel