Koulutukseen hakeminen
theme icon

Koolituse taotlemine

Soomes organiseeritakse teise astme õppesse ja kõrgkoolidesse eraldi kandideerimine ühisavalduse teel. Lisaks saab teatud õppekohtadele kandideerida pideva kandideerimise teel aasta ringi või koolituste endi eraldi kandideerimiste kaudu. Tee endale varakult selgeks, millal ja mismoodi on võimalik kandideerida sulle huvipakkuvasse õppesse.

Koroonaviirus ja õppeasutustesse kandideerimine

Koroonaviiruse olukord võib mõjutada sisseastumiskatseid ja sobivusteste. Õppeasutus võib sisseastumiskatsed tühistada või korraldada need näiteks kaugühenduse kaudu. Loe täpsemalt ülikoolide veebisaitidelt ja teenusekeskkonnast Opintopolku.fi.

linkkiOpintopolku.fi:
Koroonaviirus ja õppeasutustesse kandideeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Gümnaasiumikoha taotlemine

Taotle gümnaasiumikohta teise astme ühisavaldusega veebruaris-märtsis. Võid taotleda gümnaasiumikohta, kui oled omandanud põhihariduse või põhiharidusele vastava hariduse. Täida avaldus Opintopolku.fi -teenuses.

Õppurid valitakse gümnaasiumi tavaliselt põhikooli lõputunnistuse hinnete alusel. Mõnedesse gümnaasiumidesse on lisaks sisseastumiseksam.

Kui soovid astuda täiskasvanutegümnaasiumi, võta kontakti otse õppeasutusega. Täiskasvanutegümnaasiumi kohta ei saa taotleda ühisvaldusega. Kui taotled täiskasvanutegümnaasiumi kohta, siis ei ole tunnistuse keskmisel hindel tähtsust. Leiad koolitusi Opintopolku.fi -st.

Kui soovid parandada oma soome keele oskust enne gümnaasiumikoha taotlemist, võid taotleda gümnaasiumiks ettevalmistavat koolitust. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Gümnaasiumiks ettevalmistav koolitus.

linkkiOpintopolku.fi:
Gümnaasiumikoha taotlemine ühisvastuvõtugasoome keel | rootsi keel

Kutsealase koolituse taotlemine

Sinu baasharidusest oleneb, millist kutsealast koolitust sa võid taotleda, ja kuidas taotlemine toimub.

 • Võid taotleda põhikooli baasil kutsealast koolitust, kui oled omandanud põhihariduse või hariduse, mis vastab põhikooli haridusele.
 • Võid taotleda gümnaasiumi baasil kutsealast koolitust, kui oled omandanud gümnaasiumihariduse.

Neid koolituskohti võid taotleda pideva taotlusvõimalusega aasta ringi või teise astme ühisavaldusega. Ühisavaldus tuleb esitada tavaliselt veebruaris-märtsis. Täida avaldus teenuses Opintopolku.fi.

Kui oled juba omandanud mingi kutsealase hariduse või kõrghariduse, siis sa ei saa taotleda kutsealast koolitust ühisavaldusega. Sel juhul saad kandideerida õppesse pideva taotlemise kaudu.

Kandideeri õppesse pideva taotlemise kaudu ka siis, kui käid tööl ja soovid eriala vahetada või kui soovid kandideerida õppelepinguõppesse. Ka siis, kui sa pole saanud õppekohta ühisavalduse kaudu, saad kandideerida õppesse pideva taotlemise kaudu.

Koolitusest oleneb, mis põhimõttel õppurid valitakse. Valimist mõjutavad tavaliselt valimispunktid, mis olenevad muu hulgas sinu tunnistusest. Paljudele koolitusaladele on ka sisseastumiseksam või sobivuseksam. Teatud erialade puhul kehtivad ka tervisenõuded.

Õppeasutus võib kontrollida, et sul on olemas õppetööks vajalik keeleoskus. Küsi lisateavet õppeasutusest, kuhu kandideerid.

Kui soovid kutseõppe omandamisel saada lisateadmisi ja -oskusi, võid taotleda VALMA-koolitust. VALMA-koolitusel saad parandada ka oma soome keele oskust. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Kutseõppeks ettevalmistav koolitus.

Kui vajad kutseõppe omandamisel eritoetust, näiteks puude või õpiraskuste tõttu, taotle eripedagoogilist õppimisvõimalust.

linkkiOpintopolku.fi:
Ametikoolituskoha taotlemine ühisvastuvõtugasoome keel | rootsi keel

linkkiOpintopolku.fi:
Pidev taotlemine kutseõppesse soome keel | rootsi keel

linkkiOpintopolku.fi:
Ametikoolituse valimiskriteeriumidsoome keel | rootsi keel

Kui sul on välismaine tunnistus

Kui sa oled omandanud põhikooli- või gümnaasiumihariduse välismaal, võidakse sind valida kutsealasele koolitusele hinnangu alusel. Hinnangul põhineva valiku puhul võetakse arvesse

 • sinu koolitusvajadus
 • hinnang selle kohta, kui hästi sa võid õpingutega hakkama saada.

linkkiOpintopolku.fi:
Hinnangul põhinev valiksoome keel | rootsi keel

Kutsealase täiskasvanutekoolituse taotlemine

Võid taotleda kutsealast täiskasvanukoolitust, kui soovid omandada hariduse töö kõrvalt. Täiskasvanukoolituses omandad kutsehariduse kompetentsipõhise kutseeksamina.

Võid taotleda kutsealast täiskasvanukoolitust ka juhul, kui oled omandanud kutsehariduse või kõrghariduse.

Kui taotled kutsealast täiskasvanukoolitust, peab sul olema piisavalt pikk töökogemus.

Kutsealast täiskasvanukoolitust ei saa taotleda ühisavaldusega. Kontrolli Opintopolku.fi-teenusest või õppeasutusest, kuidas õppekohta taotleda. Sageli on taotlemisaeg pidev.

Kutsekõrgkoolikoha taotlemine

Võid taotleda kutsekõrgkoolikohta kutsekõrghariduse omandamiseks, kui oled sooritanud näiteks ühe järgmistest:

 • gümnaasium
 • küpsuseksam
 • kutseharidus
 • küpsuseksam või vastav mõnes muus riigis

Täpsemat teavet saab Opintopolku.fi -teenusest.

Taotle kutsekõrgkooli õppekohta kõrgkoolide ühisavaldusega. Ühisavaldust võib esitada kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Täida avaldus Opintopolku.fi -teenuses.

Koolitusest oleneb, millisel alusel õppurid valitakse. Valiku tegemist võivad mõjutada sinu tunnistus ja valimiseksam ning töökogemus. Ka sinu varasemad õpingud võivad mõju avaldada.

linkkiOpintopolku.fi:
Kutsekõrgkoolikoha taotleminesoome keel | rootsi keel

Kõrgemad kutsekõrgharidused

Kõrgemat AMK-haridust võid taotleda, kui sul on

 • sobiv kutsekõrgharidus või muu sobiv kõrgharidus ja
 • vähemalt kolm aastat töökogemust samalt alalt kui sinu haridus, ja oled hankinud oma töökogemuse pärast hariduse omandamist.

Taotle kõrgemat AMK-haridust kõrgkoolide ühisavaldusega kevadel või sügisel. Paljude koolituste õppekohti saab taotleda ainult kevadel. Täida avaldusblankett Opintopolku.fi -teenuses.

Võõrkeelseid kõrgema AMK-hariduse õppekohti võib taotleda eriavaldusega. Leiad avaldusblanketid, kui otsid koolitusi Opintopolku.fi -st.

linkkiOpintopolku.fi:
Kõrgem kutsekõrgkooliharidussoome keel | rootsi keel

Ülikoolikoha taotlemine

Taotle ülikoolikohta kas kõrgkoolide ühisavaldusega või teatud koolituse oma eriavaldusega.

Enamust ülikoolikohtadest võib taotleda kõrgkoolide ühisavaldusega. Vastuvõtt toimub kevadel ja sügisel. Kevadel on palju rohkem võimalusi. Mõnedesse koolitustesse toimub vastuvõtt juba jaanuarikuus. Selgita varakult välja, millal võid taotluse esitada. Täida avaldus Opintopolku.fi -teenuses.

Võid taotleda ülikoolikohta, kui oled omandanud näiteks mõne nendest haridustest:

 • Soome gümnaasiumiharidus
 • vähemalt kolmeaastane kutseharidus
 • rahvusvaheline gümnaasiumiharidus
 • välismaine haridus, mis annab võimaluse ülikooliõpinguteks selles riigis, kus oled hariduse omandanud.

Kontrolli kõrgkooli õppeosakonnast, kas sinu haridust aktsepteeritakse ülikoolikoha taotlemisel. Täpsemat infot saad ka Opintopolku.fi -teenusest.

Kui taotled ülikoolikohta, saad punkte tavaliselt gümnaasiumi lõputunnistuse ja sisseastumiseksami põhjal. Sisseastumiseksamiks on vaja hoolikalt ette valmistuda. Mõnedesse koolitusprogrammidesse valitakse ainult väike osa taotlejatest. Mõned sisseastumiseksamid sisaldavad eelülesandeid.

linkkiOpintopolku.fi:
Ülikooli õppekoha taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Eraldi taotlemisega õppekohad

Mõnesid ülikoolikohti taotletakse eraldi taotlemise korras. Eraldi tuleb taotleda näiteks

 • kui taotled magistriõppekohta;
 • kui siirdud ühest kõrgkoolist teise; või
 • kui oled sooritanud õpinguid avatud ülikoolis ja taotled ülikooli õppekohta nende alusel.

Kui taotled koolitusprogrammi, mille õppekeel on muu kui soome või rootsi, oleneb taotlemisviis koolitusest. Mõnede võõrkeelsete koolituste õppekohti taotletakse eraldi taotlusega, aga mõnede õppekohti jaanuarikuus ühisavaldusega. Leiad täpsemat infot Opintopolku.fi -st. Võid küsida ka otse kõrgkoolidest.

Eraldi taotlemised võivad toimuda eri aegadel, ja nende õppekohti taotletakse erineval viisil. Leiad eraldi taotlemised Opintopolku.fi –teenuse kaudu.

Kraadiõpingud

Kui soovid sooritada kraadiõpingud ülikoolis, võta kontakti otse ülikooliga.

Õppekoha vastuvõtmine

Õppeastutus teatab sulle kirja teel, kui oled pääsenud õppima. Kui oled pääsenud õppima, teata võimalikult kiiresti õppeasutusele, et võtad õppekoha vastu. Kirjas on juhis, kuidas võtad koha vastu ja kuidas registreerud. Kui sa ei võta kohta õigeaegselt vastu, siis sa kaotad selle. Kui võtad õppekoha vastu, siis kohustud alustama õpinguid õppeasutuses.

Võid taotleda ühisavaldusega õppekohta mitmes eri õppeasutuses. Vastu aga võid võtta ainult ühe õppekoha.