Elu Soomes

Linnad

Osaomistusasunto
theme icon

Osaomandkorter

Osaomandkorter (osaomistusasunto) on hea võimalus oma korteri hankimiseks, kui sul ei ole võimalust kohe oma korterit osta. Ostad alguses ainult osa korterist ja maksad korteri eest üüri. Seejärel võib korteri välja osta.

Kui kolid osaomandkorterisse, maksad esmalt umbes 10–20 protsenti korteri hinnast. Selle jaoks saad taotleda pangast laenu.

Peale seda maksad igakuiselt üüri seni, kui elad korteris üürnikuna. Tavaliselt on üürilepingu pikkuseks 5–12 aastat. Samal ajal, kui oled ehitajaga selles kokku leppinud, saad korterist uusi osaomandeid juurde osta.

Üürilepingu lõppedes ostad korteri välja. Seejärel on sul korteriaktsiaseltsis tavaline omandkorter.

Osad osaomandkorterid on ehitatud riigi toetusega. Selliste korterite lepingutingimused näevad ette, kui pikk on korteris üürnikuna elamise aeg või kuidas on võimalik korterist loobuda.

Olemas on ka vabalt finantseeritavad osaomandkorterid (vapaarahoitteinen osaomistusasunto). Nende ehitamist ei ole riik toetanud. Vabalt finantseeritavate osaomandkorterite lepingutingimused põhinevad elaniku ja korterite arendaja vahelisel kokkuleppel.

Kuidas on võimalik saada osaomandkorterit?

Organisatsioonid ja ettevõtted, mis ehitavad osaomandkortereid, teatavad uutest ja vabadest korteritest. Korterite kohta saab teavet ka omavalitsuse korteribüroost. Osaomandkorteri saamiseks tuleb pöörduda taotlusega selle omaniku poole.

Kui osaomandkorter on ehitatud riigi toetusega, võid saada korteri, kui

  • sinu sissetulek on väike ja
  • sul on vähe vara.

Kui taotled vabalt finantseeritavat korterit, ei kehti selle saamiseks piirangud sissetulekule ega varale.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Teavet osaomandkorteri kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiYmpäristöministeriö:
Teavet osaomandkorteris elamise kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel