Elu Soomes

Linnad

Asumisoikeusasunto
theme icon

Elamisõiguskorter

Elamisõiguskorteris saad elada, kui maksad esmalt elamisõigustasu (asumisoikeusmaksu). Tasu on umbes 15 protsenti korteri maksumusest. Kui sul ei ole raha elamisõigustasu maksmiseks, saad taotleda pangast laenu. Laenuintressid võid tulumaksust maha arvata.

Seejärel maksad iga kuu teatud summa ehk kasutustasu (käyttövastike). Kasutustasu suurus oleneb korterist ja selle asukohast. Kasutustasu ei tohi seaduse järgi ületada samas piirkonnas asuvate samalaadsete korterite üüri. Kui su sissetulekud on väiksed, võid saada kasutustasu maksmiseks eluasemetoetust. Loe lisa InfoFinlandi lehelt Eluasemetoetus.

Elamisõiguskorterit ei saa endale osta.

Elamisõiguskorteri eelised

  • Elamisõiguskorteriga ei seondu majanduslikke riske. Sellepärast on see turvalisem variant kui omandkorter.
  • Sa ei vaja elamisõiguskorteri jaoks suurt laenu.
  • Kui soovid välja kolida, ei pea sa muretsema korteri müügi pärast.
  • Elamisõiguskorteris võid elada nii kaua, kui soovid. Majaomanik ei saa elamisõiguslepingut üles öelda. Elamisõiguskorter on seega üürikorterist püsivam.
  • Elamisõigust võid ka pärandada.

Elaniku kohustused

Kui sul on elamisõiguskorter, pead kasutama seda oma alalise korterina. Võid seda teisele isikule üürida maksimaalselt kaheks aastaks. Selleks vajad majaomaniku luba.

Kes võib saada elamisõiguskorteri?

Kui elamisõiguskorter pole ehitatud riigi abiga, võib omanik elanikud ise valida.

Võid saada riigi toetusega elamisõiguskorteri, kui

  • oled 18-aastane või vanem,
  • sul ei ole samas piirkonnas omandkorterit ega
  • rahalisi vahendeid omandkorteri hankimiseks.

Majandusliku olukorra tingimus sind ei puuduta, kui oled üle 55-aastane või kolid oma elamisõiguskorterist teise elamisõiguskorterisse.

Vahel võib lisaks eelnevale olla ka muid tingimusi.

Kuidas taotleda elamisõiguskorterit?

Elamisõiguskortereid pakutakse suuremates omavalitsustes.

Kui soovid elamisõiguskorterit, pead esmalt taotlema järjekorranumbrit omavalitsuse korteribüroost. Võid taotleda järjekorranumbrit erinevatest omavalitsusest.

Järjekorranumbri taotlemine on tasuta. Sul ei ole kohustust taotleda korterit, isegi kui sul on järjekorranumber.

Järgmisena pead valima maja, milles korterit soovid. Registreeru majaomaniku juures. Kirjelda, millist korterit otsid. Elamisõiguskorterit võid taotleda mitmest majast. Korteri ootamine võib võtta üsna palju aega.

Elamisõigusleping

Korteri saamisel pead sõlmima majaomanikuga kirjaliku elamisõiguslepingu (asumisoikeussopimus). Elamisõiguslepingus on toodud elamisõigustasu suurus, kasutustasu ja muud võimalikud tingimused.

Võid kolida elamisõiguskorterisse, kui oled sõlminud elamisõiguslepingu ja tasunud elamisõigustasu.

Kui kolid ära

Kui soovid korterist loobuda, pead esitama majaomanikule loobumisteatise (luopumisilmoitus). Kui oled korterist loobunud, tagastatakse sulle korteri eest makstud elamisõigustasu.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
Teavet elamisõiguskorteri kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiYmpäristöministeriö:
Elamisõiguskorteri taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiYmpäristöministeriö:
Teavet elamisõiguskorteri kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTA-Asumisoikeus Oy:
Elamisõiguskorteridsoome keel

linkkiAsuntosäätiö:
Elamisõiguskorteridsoome keel

linkkiAvain Asumisoikeus:
Elamisõiguskorteridsoome keel

linkkiYH Kodit:
Elamisõiguskorteridsoome keel