Suurlähetystöt Suomessa
theme icon

Saatkonnad Soomes

Paljudel riikidel on oma esindus Soomes. Esindus võib olla kas suursaatkond või konsulaat. Suursaatkonnad asuvad Helsingis. Mõnedel riikidel on konsulaadid teistes Soome linnades. Pöördu oma riigi esinduse poole, kui sul on vaja oma riigi ametkondadega asju ajada.

Esinduse kaudu võid sageli ajada näiteks järgmisi asju:

  • saada uue passi
  • saada sünnitunnistuse
  • taotleda oma koduriigi kodakondsust, kui sa oled selle kaotanud või sellest loobunud
  • teatada lapse sünnist oma koduriigi ametiasutustele, kui laps sünnib Soomes
  • taotleda lapsele koduriigi kodakondsust, kui laps on sündinud Soomes
  • registreerida abielu oma koduriigis, kui oled abiellunud Soomes
  • hääletada oma koduriigi valimistel

Arvesta, et kõik esindused ei paku ühesuguseid teenuseid. Kõikide eespool nimetatud asjade ajamine ei pruugi õnnestuda kõigis esindustes. Sinu koduriigi esinduse poolt pakutavad teenused sõltuvad sinu koduriigi seadustest. Lisateavet saad oma koduriigi esindusest.

Kõikidel riikidel ei ole Soomes esindust. Nendel juhtudel teenindab sind koduriigi esindus mõnes Soome naaberriigis. Soome välisministeeriumi veebilehel on loetelu teiste riikide esindustest Soomes. Sealt leiad ka esinduste kontaktandmed.

linkkiUlkoministeriö:
Välisriikide esindused Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel