Mine sisu juurde
Lukio

Gümnaasium

Avaldatud17.06.2022
Saad Soomes kandideerida gümnaasiumisse, kui oled lõpetanud põhikooli.

Gümnaasiumiõpingud on üldharivad ja suunatud küpsuseksamite sooritamisele. Gümnaasium valmistab ette kutsekõrgkooli ja ülikooli astumiseks.

Peale põhikooli võid kandideerida ka kutseõppeasutusse. Loe kutseõppeasutuste kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Kutseharidus .

Gümnaasiumiõpingud on kutseõppega võrreldes teoreetilisemad. Gümnaasiumis õpitakse näiteks emakeelt, võõrkeeli, matemaatikat, loodusteadusi ja sotsiaalteadusi. Mõnes gümnaasiumis õpetatakse ka palju kunstiaineid.

Mõned gümnaasiumid on erikallakuga. Need gümnaasiumid on keskendunud näiteks muusikale, spordile või loodusteadustele. Erikallakuga gümnaasiumid on väga populaarsed. Neisse õppima pääsemine võib osutuda raskeks.

Gümnaasiumis võib õppida nii noorena kui ka täiskasvanuna. Noored õpivad gümnaasiumi päeva- või kaugõppes, täiskasvanud sageli täiskasvanute gümnaasiumis.

Avaldus gümnaasiumisse astumiseks

Esita avaldus gümnaasiumisse astumiseks teise astme ühisavaldusena. Kui soovid õppida täiskasvanute gümnaasiumis, pöördu otse vastava õppeasutuse poole. Loe lähemalt InfoFinlandi lehelt Koolituse taotlemine .

Gümnaasiumis õppimine

Gümnaasiumiõpingud kestavad tavaliselt kolm aastat. Gümnaasiumi võib läbida ka kahe või nelja aastaga.

Gümnaasiumiõpingute osas saab teha palju erinevaid valikuid. Võid valida lisaks kohustuslikele õppeainetele palju sulle sobivaid kursusi. Gümnaasiumis otsustad ise oma õpingute sisu ja kiiruse üle.

Gümnaasiumis ei ole õppeaasta õppemaksu. Õppimine on seega tasuta. Kui alustad gümnaasiumiõpinguid 2021. aasta sügisel või hiljem, on gümnaasiumiõpikud sulle tasuta. Kui alustasid gümnaasiumiõpinguid varem, pead gümnaasiumiõpikud ise ostma.

Kui sul on näiteks palju aega nõudev hobi või oled pikka aega haige, võid läbida gümnaasiumi kaugõppes. Lisateavet kaugõppe kohta küsi oma gümnaasiumist.

Küpsuseksamid

Gümnaasium lõppeb küpsuseksamitega (ylioppilastutkinto). Küpsuseksamid koosnevad erinevate õppeainete eksamitest. Küpsuseksamid ehk lõpu- ja riigieksamid (ylioppilaskoe) toimuvad sageli õpingute lõppetapis.

Emakeele eksam on küpsuseksamite kohustuslik eksam. Emakeele eksamina võib teha soome, rootsi või saami keele eksami. Kui sinu emakeel ei ole soome, rootsi või saami keel, võid teha eksami „soome või rootsi keel teise keelena“.

Lisaks emakeele eksamile pead tegema veel vähemalt kolm erineva õppeaine eksamit. Soovi korral võid teha rohkem eksameid.

Lisaks emakeele eksamile võid teha järgmiste õppeainete eksamid:

  • teise riigikeele eksam (soome või rootsi keel)
  • Võõrkeel: inglise, saksa, vene, prantsuse, itaalia, hispaania, portugali, ladina keel
  • matemaatika
  • reaalained (reaali) või teoreetilised ained nagu ajalugu, usundiõpetus, füüsika, keemia, bioloogia, psühholoogia, filosoofia

Küpsuseksamid toimuvad kevadel ja sügisel. Soovi korral võid teha osa eksamitest sügisel ja osa kevadel. Sa pead sooritama eksamid maksimaalselt kolme järgneva eksamikorraga.

Täiskasvanute gümnaasium

Täiskasvanute gümnaasium on mõeldud peamiselt üle 18-aastastele.

Täiskasvanute gümnaasiumis on õppimine paindlik. Võid sooritada kõik küpsuseksamid või õppida vaid ühte õppeainet. Õpid endale sobivas rütmis. Õppetöö toimub sageli õhtuti.

Paljud täiskasvanute gümnaasiumid pakuvad immigrantidele soome keele kursusi. Küsi keelekursuste kohta teavet otse täiskasvanute gümnaasiumist.

Gümnaasiumiõppeks ettevalmistav koolitus

Gümnaasiumiõppeks ettevalmistav koolitus ehk LUVA on mõeldud immigrantidele ja teistele, kelle emakeel ei ole soome või rootsi keel. LUVA õpingute ajal saad parandada soome keele oskust ja teisi oskusi, mida gümnaasiumiõppes vajad. LUVA-koolitus kestab umbes aasta. Sa pead oskama soome või rootsi keelt piisavalt hästi, et suudad õppetöös osaleda.

LUVA-koolituse ajal saad teha põhikooli eksameid, et parandada põhikooli lõputunnistuse hindeid. Saad läbida ka gümnaasiumi kursusi.

Saad taotleda kohta LUVA-koolitusele, kui oled immigrant või kui sinu emakeel on mõni muu keel kui soome või rootsi keel. Lisaks peab sul olema põhikooli lõputunnistus või sellele vastav tunnistus või põhiharidusele vastavad teadmised ja oskused. LUVA-koolitusele koha taotlemiseks peab sul olema Soome elamisluba.

Kandideeri LUVA-koolitusele põhihariduse järgse ettevalmistava koolituse taotlusvoorus. LUVA-koolitusele taotluse esitamise ajad ja taotlusvormi leiad teenusest Opintopolku.fi.