Mine sisu juurde

Juurdepääsetavuse avaldus

Antud juurdepääsetavuse avaldus puudutab Helsingi linna veebisaiti InfoFinland.fi. Saidi aadress on https://www.infofinland.fi(Link leads to external service).

Linna eesmärk

Digiteenuste juurdepääsetavuse osas on Helsingi eesmärk püüelda vähemalt juurdepääsetavussuuniste WCAG taseme AA või sellest parema taseme suunas, kui see on mõistlikult võimalik.

Vastavuse olek

See veebisait vastab igati seaduses sätestatud juurdepääsetavuse nõuetele.

Juurdepääsetavuse avalduse koostamine

Antud avaldus on koostatud 14.04.2022 ja seda on uuendatud 7.10.2022.

Juurdepääsetavuse hindamine

Juurdepääsetavuse hindamisel on järgitud Helsingi linna tööjuhendit ja meetodeid, mille eesmärk on tagada veebisaidi juurdepääsetavus kõikides tööetappides.

Juurdepääsetavust on kontrollitud välise eksperdi teostatud auditina.

Välise eksperdi auditi on teinud ettevõtte Siteimprove juurdepääsetavuse eksperdid 8.04.2022.

Hindamistööriistade aruandes välja toodud puudused on üle vaadatud ja parandatud.

Juurdepääsetavuse avalduse värskendamine

Veebisaidi tehnoloogia või sisu muutumisel tagatakse selle juurdepääsetavus pideva jälgimise ning perioodilise kontrolliga. Seda avaldust värskendatakse veebisaidi muudatuste ja juurdepääsetavuse kontrolli käigus.

Tagasiside ja kontaktandmed

Veebisaidi juurdepääsetavuse eest vastutab

InfoFinlandi toimetus

Kaupunginkanslia (Linnakantselei)

PL 1

00099 Helsingin kaupunki

infofinland@hel.fi (Link opens default mail program)

Juurdepääsmatust sisust teatamine

Kui kasutaja tunneb, et juurdepääsetavuse nõuded ei ole täidetud, saab ta sellest teada anda e-posti aadressil infofinland@hel.fi (Link opens default mail program) või aadressil www.hel.fi/palaute asuva tagasiside vormi kaudu.

Teabe küsimine juurdepääsetavas vormingus

Kui kasutaja tunneb, et ei saanud veebisaidi sisu juurdepääsetavas vormingus kätte, saab ta seda teavet küsida e-posti teel infofinland@hel.fi (Link opens default mail program) või aadressil www.hel.fi/palaute asuva tagasiside vormi kaudu. Päringutele püüame vastata mõistliku aja jooksul.

Juurdepääsetavuse õiguskaitse, täitemenetlus

Kui isik tunneb, et tema teatele või järelepärimisele ei ole vastatud või vastus ei ole rahuldav, võib esitada sellekohase teatise Lõuna-Soome regionaalhaldusametile. Lõuna-Soome regionaalhaldusameti veebisaidil selgitatakse üksikasjalikult, kuidas teatist menetletakse.

Lõuna-Soome regionaalhaldusamet (Etelä-Suomen aluehallintovirasto)

Juurdepääsetavuse järelevalve talitus (Saavutettavuuden valvonnan yksikkö)

www.saavutettavuusvaatimukset.fi(Link leads to external service)

saavutettavuus@avi.fi (Link opens default mail program)

Üldtelefon: 0295 016 000

Helsingi linn ja juurdepääsetavus

Linn edendab digiteenuste juurdepääsetavust, ühtlustades materjalide avaldamist ja korraldades töötajatele juurdepääsetavuse alaseid koolitusi.

Veebisaitide haldamisel jälgitakse pidevalt nende juurdepääsetavuse taset. Avastatud puudustele reageeritakse kohe. Vajalikud muudatused püütakse sisse viia võimalikult kiiresti.

See veebisait / rakendus on avaldatud

14.04.2022