Koulutus Vaasassa

التعليم في فآسا

Varhaiskasvatus

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Vaasassa on varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yksityisissä päiväkodeissa. Vaasassa toimii suomenkielisiä, ruotsinkielisiä, kaksikielisiä sekä englanninkielisiä päiväkoteja.

Vaasassa on myös avoimia päiväkoteja, joissa on kaikille avointa ja maksutonta toimintaa sekä kerhoja.

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa alle kouluikäiselle lapselle. Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa ympäri vuoden. Tee hakemus neljä kuukautta ennen kuin toivot hoidon alkavan. Kun haluat hakea lapsellesi paikkaa päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai avoimen päiväkodin kerhoon, täytä sähköinen hakemus kaupungin internetsivuilla.

Varhaiskasvatuksesta peritään tuloihin perustuva asiakasmaksu.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo perheitä varhaiskasvatuspaikan hakemisessa ja kertoo eri vaihtoehdoista.

linkkiVaasan Kaupunki:
التربية المبكرةالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiVaasan Kaupunki:
خدمة الإرشاد لتعليم الطفولة المبكرةالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiVaasan Kaupunki:
رياض الأطفال الخاصةالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

Lue lisää:Lapsen hoito, Varhaiskasvatus

Esiopetus

Esiopetus on tarkoitettu kaikille 6-vuotiaille lapsille vuotta ennen lapsen koulun alkamista. Esiopetus on maksutonta. Vaasassa esiopetus järjestetään päiväkodeissa. Esiopetusta järjestetään suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi. Lapset saavat esiopetusta neljä tuntia päivässä. Jos lapsi tarvitsee sen lisäksi maksullista varhaiskasvatusta, se järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus.

Esiopetuksen hakuaika on tammikuussa ja opetus alkaa elokuussa. Ilmoita lapsesi esiopetukseen täyttämällä sähköinen lomake Vaasan kaupungin internetsivuilla.

Maahanmuuttajataustaisten lasten esiopetus järjestetään muun esiopetuksen yhteydessä. Varhaiskasvatus ja esiopetus tukevat eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kotoutumista. Lapsen suomen kielen oppimista vahvistetaan ja tavoitteena on, että lapsi aloittaa koulunsa yleisopetuksessa.

linkkiVaasan Kaupunki:
التعليم الأوليالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

Lue lisää: Esiopetus

Perusopetus

Vaasassa on 14 suomenkielistä ja 5 ruotsinkielistä perusopetuksen koulua. Vaasassa on myös valtion ylläpitämä Vasa Övningsskola sekä yksityiset Vaasan Kristillinen koulu ja Vaasan Rudolf Steiner-koulu.

Vaasassa järjestetään englanninkielistä opetusta 1. luokalta alkaen Suvilahden koulussa.

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta, ja jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen Alma-opistossa.

linkkiVaasan Kaupunki:
التعليم الأساسيالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiVaasan Kaupunki:
التدريس الحثيث - التدريس باللغة الإنجليزيةالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

Lue lisää: Perusopetus

Valmistava opetus ja oman äidinkielen opetus

Valmistavaa opetusta annetaan 7 - 16-vuotiaille lapsille, joilla ei ole vielä riittäviä suomen tai ruotsin kielen taitoja. Valmistava opetus kestää yleensä yhden vuoden. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas jatkaa koulunkäyntiä perusopetuksessa omassa lähikoulussaan.

Maahanmuuttajan oman äidinkielen opiskelu on vapaaehtoista. Oman äidinkielen opetusta järjestetään kaksi oppituntia viikossa, jos oppilaita on vähintään kahdeksan.

linkkiVaasan Kaupunki:
تدريس اللغة و المجموعات الثقافيةالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus on suunnattu sekä nuorille että aikuisille. Ammatilliseen koulutukseen voit hakea ympäri vuoden. Ammatillisessa koulutuksessa voit opiskella toisen asteen tutkinnon tai syventää osaamistasi. Vaasassa ammatillista koulutusta järjestää Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten (YA).

YA ja Vamia järjestää myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa eli VALMA –koulutusta. Koulutus kestää enintään yhden lukuvuoden. YA:n VALMA koulutus on ruotsin kielellä; Handledande utbildning för yrkesutbildning.

linkkiVamia:
مدرسة فاسا المهنيةالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiYA:
الكلية المهنية في أوستروبوثنياالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiVamia:
التدريب التحضيري فالماالفنلندية

linkkiYA:
التدريب التحضيري فالما باللغة السويديةالفنلندية | السويدية

Lue lisää: Ammatillinen koulutus

Lukio

Vaasassa on neljä lukiota. Suomenkielistä opetusta annetaan Vaasan lyseon lukiossa, jossa toimii myös aikuislinja. Vasa gymnasium ja Vasa svenska aftonläroverk tarjoavat opetusta ruotsin kielellä. Vaasassa toimii Suomen ensimmäinen kaksikielinen lukiokampus: Vaasan lyseon lukio ja Vasa gymnasium toimivat saman katon alla. Opiskelijat voivat valita kursseja yli kielirajojen. Vasa övningsskola gymnasiumissa voi opiskella ruotsiksi tai englanninkielisellä IB-linjalla.

linkkiVaasan Kaupunki:
المدارس الثانوية الفنلندية | السويدية

Lue lisää: Lukio

Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön koulutusta annetaan muun muassa kansalaisopistoissa ja kansanopistoissa.

Useat kansanopistot järjestävät myös 1.8.2021 alkaen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa, oppivelvollisille suunnattua vapaan sivistystyön koulutusta mahdollisuutena suorittaa laajentuvaa oppivelvollisuutta.

Evangeliska Folkhögskolan tarjoaa oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutusta ruotsiksi.

linkkiEfo:
المدرسة الشعبية الإنجيلية الفنلندية | السويدية | الإنجليزية

Korkeakoulutus

Vaasa on väkilukuun suhteutettuna yksi Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista. Vaasassa on myös Suomen kaunein kampus meren rannalla. Vaasassa on kuusi korkeakoulua, joissa voi suorittaa tutkintoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

linkkiVaasan Kaupunki:
مدينة طلابية بالفعلالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiVaasan Yliopisto:
جامعة فاساالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiHelsingin Yliopisto:
دراسة الحقوق في فاساالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiVAMK:
جامعة فاسا للعلوم التطبيقيةالفنلندية | الإنجليزية

linkkiÅbo Akademi:
أكاديمية أُوبوفاسا الفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiHanken:
المدرسة السويدية للاقتصادالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiNovia:
جامعة نوفيا للعلوم التطبيقيةالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

Lue lisää: Ammattikorkeakoulut, Yliopistot

Muita opiskelumahdollisuuksia

linkkiVaasan Kaupunki:
المعهد الشعبي في فاسا ألمىالفنلندية | السويدية

linkkiVaasan Kaupunki:
كلية كوولاالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiVaasan kaupunki:
Taiteen perusopetus TaiKonالفنلندية | السويدية | الإنجليزية

linkkiEfo:
المدرسة الشعبية الإنجيلية الفنلندية | السويدية | الإنجليزية